Missa inte

Domare

 

 

 

Tävling

Det finns i dagsläget två sätt att bli tävlingsdomare:

  • Antingen genom att man arbetar eller har arbetat professionellt med hund i specialsök på en myndighet. (polis, tull, försvar eller kriminalvården) samt att personen har rekommenderas av annan SNWK godkänd domare. Personen ska även godkännas av SNWKs styrelse.

alt.

Enbart godkända tävlingsdomare tillåts döma officiella tävlingar. Vilka dessa är finner du längre ner på denna sida. En tävlingsdomare tillåts även döma inofficiella tävlingar som sker i samarrangemang med SNWK eller hos klubb/förening i SKK organisation.

Ersättning för tävlingsdomare utbetalas i dagsläget enligt nedan:

  • Arvode på 900 kronor. Arvodet betalas för varje tävling. SNWK är den som arvoderar domaren efter genomförd tävling. Domaren ska fylla i nedan reseräkning som skickas till SNWKs kassör.
  • Reseersättning utbetalas enligt statlig norm för bilersättning (för närvarande 18.50 kronor per mil).
  • Fria måltider samt uppehälle som bekostas av arrangören till aktuell tävling.

SNWK betalar arbetsgivaravgifter och drar 30% prel. skatt på arvoden som överstiger 999 kr/år.

Vid inofficiell tävling skall arrangör samt tävlingsdomare komma överens om lämplig ersättning för uppdraget. Aktuell klubb/förening eller domare ansvarar för att betala eventuella arbetsgivaravgifter.

För att behålla sin auktorisation som tävlingsdomare så skall domaren döma minst två officiella tävlingar per år alt. delta i minst en domarkonferens per år.

Doftprov

Doftprov får dömas av en doftprovsdomare eller en tävlingsdomare.

I det fall en domare anlitas för att döma ett doftprov så är det arrangören av doftprovet som ansvarar för samtliga omkostnader inkl. utbetalning av arvode. Arrangör samt domare skall i samråd bestämma lämpligt arvode för sådant uppdrag. Arrangör eller domare ansvarar själva för att betala eventuella arbetsgivaravgifter.

En domare kan tillfrågas om dennes möjlighet att döma en tävling och/-eller doftprov oavsett vart i landet dessa planeras att genomföras. Kontaktuppgifter till domare finner du i respektive domares presentation.

Reseräkning

 

SNWKs godkända domare

Siw Rüden – Stockholm

Siw RüdenSiw har tidigare arbetat som instruktör inom Försvarsmaktens hundtjänstenhet, där hon utbildat tjänstehundar och olika typer av preparatsökhundar. När Siw hörde talas om Nose Work tilltalades hon genast av sporten som ett sätt för alla hundägare att aktivera sig och ha roligt tillsammans med sin hund. Som domare upplever Siw att en av de roligaste sakerna är att se så många olika hundar utföra samma arbete, oavsett storlek ras och ålder.

Vill du komma i kontakt med Siw gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: siwruden@telia.com.

 

Adam Hübinette – Stockholm

adam hubinetteAdam jobbar på Tullverket som hundsamordnare. I hans arbete ingår utbildning av hundar och hundförare samt att utveckla och genomföra mentaltester. Adam har tidigare arbetat som tullinspektör och hundförare inom tullens brottbekämpningsverksamhet. Att vara domare i Nose Work är både lärorik och roligt beskriver Adam. Han uppskattar särskilt möjligheten att observera hur olika ekipage arbetar, lyckas och har roligt tillsammans. Adam strävar hela tiden efter att utvecklas och att lära sig nya saker. Genom att observera hur hundar och förare påverkar varandras beteenden får Adam nya infallsvinklar och idéer, vilka hjälper honom att utvecklas som hundtränare.

Vill du komma i kontakt med Adam gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: adam.hubinette@gmail.com

Pernilla Rask -Stockholm

Pernilla och Rut
Pernilla Rask arbetar sedan många år med narkotikasökhundar i Kriminalvården. Hon är hundförare och har varit samordnare och numera instruktör/provledare för myndighetens hundekipage.
Att få vara med och döma nosework ser hon som utvecklande och roligt. Speciellt roligt är att få se många hundekipage och då även hundar av raser som traditionellt inte används i tjänstehundsvärlden.
Att ha kul med sin hund är viktigt och att så många hittat sporten nosework  är väldigt spännande.
Pernilla ser fram emot att få följa sportens utveckling, och hoppas lära sig nya saker av de många duktiga hundmänniskor som är involverad i sporten.
Vill du komma i kontakt med Pernilla gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail:  pillan.rask@gmail.com

 

Lotta Bauer – Stockholmharry-lotta-ho

Har arbetat och levt runtom i världen sedan 1988. Har en Ranger- och spårarutbildning från Sydafrika och är KPSGA-licensierad guide.

-Under åren i Afrika där jag har haft glädjen att studera vilda djur i sin rätta miljö, har jag övertygats än mer om att alla djur ska få leva ett liv där de får utlopp för sina medfödda instinkter och utvecklas i sitt rätta element.

Nose Work är det bästa en hund kan få göra. Att få se alla fantastiska hundar och deras ägare ha Nose Work Fun är ett sådant privilegium.

När Nose Work kom in i mitt liv bestämde jag mig för att flytta tillbaka till Sverige och arbeta med hund på heltid.

Driver företaget Hundelska. Labradoren Harry är hennes trogna följeslagare och de tränar och tävlar Nose Work.

Kontakt: lotta@hundelska.se

 

Maria Gabrielsson – Ösmo

maria gabrielssonJag heter Maria Gabrielsson och har hållit på med hund så länge jag kan minnas. Jag är instruktör utbildad av SBK på 90-talet och även SBK-domare i bruks och lydnad, klass 1A/L1. År 2014 klev jag in i Nose Workens underbara värld och blev helt fast. Jag är SNWK-instruktör sedan juni 2015. Nose Work är något av det absolut roligaste och vettigaste man kan göra med sin hund tycker jag och det som är extra roligt är att detta kan alla hundar och förare göra och det innebär en mångfald som tilltalar mig. Därför kände jag det som ett naturligt steg att ansöka till den första domarutbildningen i Nose Work som startade nu i somras och då detta nu blir en officiell sport känns det roligt att kunna vara med från start. Jag tycker att det ska bli så roligt att döma Nose Work och ser fram emot att få möjligheten att möta så många spännande och duktiga ekipage.

Sedan hösten 2016 satsar jag på mitt lilla hundföretag som heter MG Hund www.mghund.se och detta ger mig möjligheten att få arbeta med Nose Work på heltid och jag ångrar inte mitt val för jag har väldens bästa jobb.

Vill du komma i kontakt med Marie gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: mghund@telia.com

 

 

Karin ”Blomman” Blom –  Enköping

karin blomman blomKarin har tidigare arbetat som mögelhundsförare och inom Försvaret med min- och vapensökshundar. I dagsläget arbetar Karin med att erbjuda olika typer av kurser inom området hundträning som egen företagare. När Karin slutade jobba inom försvarsmakten började hon hålla kurser i specialsök som ett roligt sätt för hundägare att aktivera sig tillsammans med sin hund. När Nose Work dök upp som en sport började hon hålla kurser även inom detta. Karin har varit domare på flera inofficiella tävlingar i Nose Work och beskriver att det roligaste med att vara domare är att se så många olika ekipage arbeta tillsammans.

Vill du komma i kontakt med Karin gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: ilfiore@live.se

 

Michael Hedman – Uppsala

michael hedmanMichael har tidigare jobbat som chef för hundavdelning inom Försvarsmakten där han har utbildat olika typer av preparatsökshundar däribland minhundar. Utöver detta har han arbetat med att certifiera mögelhundar och att utbilda sökhundsekipage inom pyroteknik och brandskydd. När Michel hörde talas om Nose Work tilltalades han genast av sporten som ett sätt att nyttja hundens naturliga begåvning att söka efter olika dofter. Inledningsvis var det inte tävlingsformen, utan möjligheten att lära hundägare att aktivera sina hundar genom sökarbete som tilltalade Michael. Det roligaste med att vara domare i Nose Work beskriver Michael som möjligheten att se olika hundar och förare jobba och ha roligt tillsammans. Michael uppskattar även möjlighet att ge feedback till tävlingsekipagen så att de kan utvecklas.

Vill du komma i kontakt med Michael gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: michael@stockhund.se.

 

Kajsa Björck – Göteborg

Kajsa arbetar som hundsamordnare på Tullverket i Göteborg. I tjänsten ingår bland annat utbildning av hundar och hundförarKajsae samt att lämplighetstesta hundar inför ev. köp till myndigheten. Kajsa har sin placering inom gränsskyddet som tullinspektör där hon tidigare har arbetat som hundförare med två tjänstehundar.

”Som domare i Nose Work kommer jag både lära mig massor och få njuta av glädjen som finns mellan hundar och dess förare när man jobbar tillsammans. Då man aldrig blir fullärd ser jag detta som utvecklande både på det privata planet samt i tjänsten.”

Vill du komma i kontakt med Kajsa gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: kajsa.bjorck67@gmail.com

 

Martin Johnson – Tranås

martin johnsonMartin arbetar som verksamhetsutvecklare på Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE). I arbetet ingår bland annat utveckling av hundmateriel, styrdokument och behörighetsprövningar av tjänstehundar. Martin började sin bana inom specialsök med att tjänstgöra som minhundförare vid den svenska bataljonen i Bosnien-Hercegovina. Vidare utbildade han sig till yrkesdressör vid Dressörskolan i Sollefteå och har sedan arbetat som dressör och dressyrchef med olika typer av specialsökhundar vid FHTE. Martin tycker att Nosework är ett spännande och roligt sätt för hundägare att träna sök med sin hund. Han ser mycket fram emot att få vara involverad inom hundsporten.

Vill du komma i kontakt med Martin gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: martin@canitrack.se

 

Leif Gustafsson

Leif GustafssonLeif Gustafsson har jobbat 30 år inom Polismyndigheten som hundförare, instruktör och testledare. Han har under dessa år haft s.k. kombinationshundar patrull/sprängämne el. narkotika.
Hans dotter väckte liv i ”gubben” igen med Nose Work. Detta är ett fantastiskt sätt att få bra kontakt mellan förare och hund, lärasig ”läsa” hunden och att få utföra ett arbete tillsammans.

Vill du komma i kontakt med Leif gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail:  leifgustafsson1@yahoo.com

 

Åsa Tova Bergh

Åsa är bl.a. författare och driver kursgården HUNDraelvan. Mångårig hundinstruktör och inspiratör.asa-tova

Beteendecoach med examensarbete om hundens fantastiska luktsinne.

En bakgrund inom specialsök och viltspår.

Brinner för ett aktivt hundliv och fascinerades tidigt av de möjligheter som uppenbarades genom Nose Work-sporten. Att inspirera ”vanliga hundägare” är lika angeläget som att ge målmedvetna tävlingsekipage möjligheten att möta nya utmaningar. Kreativiteten är en ledstjärna och det huvudsakliga målet är att vi ska ha roligt tillsammans med våra hundar.

Nose Work ska vara en inkluderande sport både vad gäller hundar och hundförare med särskilda behov. Eventuella frågetecken är som gjorda för att rätas ut – till tydliga utropstecken.

En hängiven domare som ser fram emot att möta ekipage av alla sorter. Lever själv tillsammans med toypudeln Jamma och en rottweiler som heter Duga.

hundraelvan@egetbevag.se

 

Marie Fogelqvist – Borlänge

Marie FogelqvistJag älskar hundar! Jag tror att Nose Work kommer att göra livet roligare, mer tillfredsställande och mer intressant för både hund och ägare.  Har arbetat professionellt med hundar sedan 1984. Jag hade turen att utbildas hos Anders Hallgren både till instruktör, hundpsykolog och mögelhundsförare. Min mögelhund Barry Moore och jag var under 3 år anställda hos VIAK i Skåne.

Utbildar Assistanshundar: Diabetes-, Service-, Signal-, Epilepsi- och NPF hundar. Har kurser i inlärning, där vi istället för att träna hundar tränar höns, för att bli duktigare tränare. Har också kurser för hundägare i Nose Work och andra ämnen.

Jag startade tillsammans med min sambo Mats Hedlund in Nose Work till Sverige, men vi har varit många som har jobbat hårt för att få Nose Work Officiellt. Vi har också haft stor hjälp av Ron Gaunt, grundare av Nose Work i USA.

Vårt företag heter Dala Hundservice AB, under det har vi flera delar av arbete därav flera hemsidor.
Dala Hundservice AB – dalahundservice.se, ACT-Assistancedogs – act-assistancedogs.com, House of Learning – house-of-learning.se, Nose Work – nosework.nu. Innehar F-skattsedel

Vill du komma i kontakt med Marie gällande domaruppdrag? Kontakta Marie via tel:  0703202630 eller via mail: info@dalahundservice.se

 

Marie Bankhed – Fagerås

Marie BankhedÄgare till två Lapsk vallhund, den ena hunden är utbildad rovdjurs hund och arbetar med att söka, markera och spåra varg, björn och lo. Arbetar även som eftersökshund åt polisen. När jag trillade på nose work var det som en skänk från ovan, äntligen kunde jag motivera mina kursare att arbeta mer med hundens nos. Jobbar som instruktör i allmänlydnad, viltspår, personspår, hårdaspår, specialsök och nose work. Jag är även MH-figurant. Ser fram emot åren som nose work domare och att få se alla fantastiska ekipage som arbetar med sina hundar, tror även att jag kommer lära mig mycket om de olika sökbeteenden.

Vill du komma i kontakt med Marie gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: kennel@minngehke.se

Pirkko ”Pirre” Andersson – Motala

Pirkko AnderssonJag är sedan 2016  Nose Work instruktör och domare. Jag arbetar på egna företaget Hundia/Hundiagården med utbildningar och kurser sedan 1999, och de roligaste är nog dem där hundar använder nos, som Nose Work, IDsök, men även specialsök och viltspår/personspår.  Nu ägnar jag mycket tid åt att utbilda IDhund ekipage här på Hundiagården och såklart Nose Work kurser! Hundiagården har arrangerat inofficiella tävlingar och clear round där jag varit både tävlingsledare eller domare. Glädjen, kontakten och det fantastiska att få se så många olika ekipage utvecklas i sporten, både som instruktör och domare, är alldeles speciellt att få uppleva. Nu ser jag fram emot att få se fler ha roligt tillsammans på Nose Work tävlingar och gläds åt att få vara med från start, nu när sporten blir officiell 2017.

Vill du komma i kontakt med Pirre gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: pirre@hundia.se 

 

Linda Fogelqvist Hedwall – Gagnef

Linda Fogelqvist HedwallJag är uppväxt inom hundvärlden och har hunnit tävlat en hel del trots min unga ålder. Jag är utbildad till instruktör för diverse kurser och hundsporter, däribland Nose Work. Jag har anordnat en hel del träningstävlingar och clear rounds där jag ibland är tävlingsledare och ibland domare.  Förutom att driva eget företag inom hund så studerar jag även till socionom.

Det som kommer bli absolut roligaste med att vara domare för SNWK vet jag kommer bli att få träffa alla härliga och glada ekipage! Det är alltid lika givande och man får aldrig nog av det!

Vill du komma i kontakt med Linda gällande domaruppdrag? Vänligen kontakta via mail: doggybuilders@hotmail.com