Missa inte

Ansökan om officiell tävling för klubbar inom SKK organisationen

From den 1 januari 2017 kan officiell tävling arrangeras. Ansökan ska ske senast 3 månader innan tävlingens datum.

Ansökningstiden är minst tre månader. Du ansöker i formuläret nedan. För att vi ska behandla din ansökan ska ansökningsavgiften på 500 kr vara inbetald till vårt konto. Ansökningsavgiften ska betalas i samband med ansökan och måste vara SNWK tillhanda inom 10 dagar annars makuleras ansökan. Registreringsavgiften faktureras i efterskott. Vi har en handläggningstid på ca 4 veckor.
OBS du får inte lägga ut tävlingen på hemsida eller FB eller på annat sätt ta emot anmälningar innan du fått ditt godkännande mail från SNWK.

SNWK arvoderar och betalar reseersättning till domarna och detta faktureras arrangören i efterskott.

Arrangören kontaktar och bokar domare, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Vi listar alla officiella tävlingar i vår kalender på hemsidan med: Tid, Plats, Avgift samt länk till anmälan/ hemsida för mer information.

När er ansökan godkänts kommer anvisningar hur resultatet ska redovisas, vi bifogar då länk till:
1. resultatregistreringsprogram och domarprotokoll
2. en inloggning till tävlingsdokumenten
3. inloggning till resultatregistreringssystemet.

Dispens för tävlingsledare och tävlingssekreterare beviljas under 2017 men från och med den 1/4 2018 beviljas inga dispenser. Alla måste då ha genomgått web-baserad Tävlingsledar- och tävlingssekreterarutbildning som SNWK arrangerar.

Dispensen gäller aktuell tävling och ansöks om på nedanstående formulär.

SNWK tillämpar två olika anmälningsrutiner till officiell tävling och det är upp till arrangör/anordnare att välja en av dessa. Det alternativ som väljs ska klart och tydligt framgå på inbjudan till tävlingen. Gemensamt för de båda alternativen är att tävlingen ska anslås i vår kalender  minst 4 veckor innan anmälan öppnas med tydlig anvisning om när anmälan öppnas och stängs samt antalet platser. Anmälan måste vara öppen minst 10 dagar.

Efter anmälningstidens utgång tillämpas prioritering i en fastställd ordning om antalet anmälda överstiger antalet platser.

Alt 1. Prioriteringsordning: arrangerande klubbs medlemmar i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning. Reservplatsnummer meddelas de som ej erhåller plats senast 1 vecka efter anmälningstidens utgång. Vid tillämpande av alternativ 1 skall arrangören i efterhand kunna styrka den turordning som legat till grund för prioriteringen. Vid en förfrågan från SNWK.

Alt 2. Slumpmässig prioritering bland i första hand arrangerande klubbs medlemmar därefter alla anmälda. De som inte erhåller plats meddelas ett reservplatsnummer senast en vecka efter anmälningstidens utgång.

SNWK delegerar ansvaret för anmälningsavgiften och återbetalningsrutiner till arrangören i samband med att er ansökan godkänns. Dock får maxantalet deltagare/domare inte överskridas och anmälningsavgifter under 300 kr får inte tillämpas.

På hemsidan, under regelverk & filarkiv,  finns arrangörskompendiet där du kan läsa vad som krävs för att ditt arrangemang ska bli så bra som möjligt.

Betalning av ansökt arrangemang:

Ansökan kostar 500 kr. Du ska betala in avgiften i samband med din ansökan.
BG: 548-0249
Swish 123 690 88 00

På sidan www.snwktavling.se börjar du din ansökan.

Börja med att ansöka om att bli arrangör. Det gör du bara en gång, sen finns du inlagd som arrangör hos SNWK.
När din ansökan är godkänd får du ett mail med information om hur du loggar in för att ansöka om arrangemang (DP eller Tävling).