Missa inte

Kommittéer

I klubben ingår just nu följande kommittéer:

Tävlingskommittén
Hantering av tävlingsförfrågningar, dokumentera och godkänna tävlingsarrangemang. Utbildning av tävlingsledare och tävlingssekreterare.

Kontakt via e-post: tavling@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Marie Krigh (sammankallande), Elisabeth Ekland, Carina Lindqvist, Karin Bojnert & Mia Schyberg.

Styrelsens mentor: Camilla Fagervall

Arbetsgrupp för Specialsök/Kongsök vs Nose Work:
Bevaka att SBK planerade provform Specialsök skiljer sig markant från Nose Work
Medlemmar i arbetsgruppen: Mia Edelton, Marie Fogelquist, Christina Ling Larsson

Arbetsgrupp för SM 2022:
Jobba för arrangemanget SM i Nose Work 2022.
Medlemmar i arbetsgruppen: Camilla Fagervall (sammankallande), Maria Ihrén, Elisabeth Ekland, Per-Arne Bergström, Marie Krigh & Ulf Peterzon.

——————————————————————-

Arrangörskommittén
Agera bollplank för arrangör av officiell tävling i Nose Work.

Kontakt via e-post: arrangor@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Marina Eklund (sammankallande), Henriette Hertz-Pedersen, Carina Berglund, Marie Eriksson, Madde Tammi, Madeleine Björnsköld, Yvonne Sundberg & Maria Alzén-Kristiansson.

Styrelsens mentor: Lotta Johansson

——————————————————————-

Utbildningskommittén
Ta fram kursplan för utbildning av instruktörer, kursplan för utbildning av lärare, kursplan för övriga tävlingsfunktionärer.

Kontakt via e-post: utbildning@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Anna Jönsson (sammankallande) Lotta Bauer, Marie Fogelquist, Sara Andersson & Maria Edelton.

Styrelsens mentor: Joakim Johansson

——————————————————————-

Domarkommittén
Utbildning av tävlingsdomare samt allt som har med SNWKs domare att göra.

Kontakt via e-post: domare@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Maja Eker (sammankallande), Maria Edelton, Marie Fogelqvist, Lotta Castell, Erkki Haarla & Maria Ihrén.

Styrelsens mentor: Per-Arne Bergström
Överdomare: Adam Hübinette

——————————————————————-

Instruktörskommittén
Ansvara för kommunikation med SNWK:s godkända instruktörer.

Kontakt via e-post: instruktor@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Clas Gardsby (sammankallande), Inger Borg, & Barbro Torseld.

Styrelsens mentor: Örjan Björklund

——————————————————————-

Medlems- och marknadskommittén
Hantering av trycksaker (broschyrer, dekaler etc.) sponsorer, textilshop, samarbetspartners, hemsida, e-post, medlemsrekrytering, processer för att underlätta för våra medlemmar, medlemsutskick och allmän kommunikation med medlemmarna

Kontakt via e-post: pr@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Pirkko Andersson (webmaster) & Christina Ling Larsson.

Styrelsens mentor: Arne Ekstrand

——————————————————————-

Tillgänglighetskommittén:
Arbeta för ökad tillgänglighet på tävlingar.

Kontakt via e-post: tillganglighet@snwk.se

Medlemmar i arbetsgruppen: LenaMarie Hagman & Tina Persson.

Styrelsens mentor: Lena Essmander

——————————————————————-

Kommittéerna och arbetsgrupperna är öppna för alla medlemmar. Vi hoppas att Du vill engagera dig i klubben. Är du intresserad av att utveckla klubbens verksamhet? Vill du vara med och jobba i en befintlig arbetsgrupp eller har du förslag på nya utvecklingsområden, kontakta oss! Tillsammans är vi starkare…