Missa inte

Kommittéer

I klubben ingår just nu följande kommittéer:

Tävlingskommittén
Hantering av tävlingsförfrågningar, dokumentera och godkänna tävlingsarrangemang. Utbildning av tävlingsledare och tävlingssekreterare.

Kontakt via e-post: tavling@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Marie Krigh (sammankallande), Elisabeth Ekland, Ulrika Hall, Jonas Eek & Mia Schyberg.

Styrelsens mentor: <kommer inom kort>

Arbetsgrupp för Specialsök/Kongsök vs Nose Work: 
Bevaka att SBK planerade provform Specialsök skiljer sig markant från Nose Work
Medlemmar i arbetsgruppen: Mia Edelton, Marie Fogelquist, Christina Ling Larsson

——————————————————————-

Arrangörskommittén
Agera bollplank för arrangör av officiell tävling i Nose Work.

Kontakt via e-post: arrangor@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Henriette Hertz-Pedersen (sammankallande), Sören von Berger, Carina Berglund, Katarina Eriksson, Maria Alzen-Kristiansson & Marina Eklund.

Styrelsens mentor: Birgitta ”Bibbi” Sondell

——————————————————————-

Utbildningskommittén
Ta fram kursplan för utbildning av instruktörer, kursplan för utbildning av lärare, kursplan för övriga tävlingsfunktionärer.

Kontakt via e-post: utbildning@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Lotta Bauer (sammankallande), David Svennelid, Marie Fogelquist, Sara Andersson & Maria Edelton.

Styrelsens mentor: Emma Wallin

——————————————————————-

Domarkommittén
Utbildning av tävlingsdomare samt allt som har med SNWKs domare att göra.

Kontakt via e-post: domare@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Adam Hübinette (sammankallande), Mia Edelton, Per-Arne Bergström, Marie Fogelqvist

Styrelsens mentor: Per-Arne Bergström

Arbetsgrupp för regelrevidering 2022:
Arbeta med regelrevideringen och ta fram förslag på nytt SNWK regelverk för 2022.

Medlemmar i arbetsgruppen: Per-Arne Bergström (sammankallande), Marie Fogelquist, Lena Östman, Maria Edelton, Linda Johansson & Adam Hübinette

——————————————————————-

Instruktörskommittén
Ansvara för kommunikation med SNWK:s godkända instruktörer.

Kontakt via e-post: instruktor@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Maria Frick (sammankallande), Therese Welander, Inger Borg, Clas Gardsby & Johanna Tak.

Styrelsens mentor: Camilla Fagervall

——————————————————————-

PR- kommunikation och medlemskommittén
Hantering av trycksaker (broschyrer, dekaler etc.) sponsorer, textilshop, samarbetspartners, hemsida, e-post, medlemsrekrytering, processer för att underlätta för våra medlemmar, medlemsutskick och allmän kommunikation med medlemmarna

Kontakt via e-post: pr@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Pirkko Andersson (webmaster) & Christina Ling Larsson.

Styrelsens mentor: Örjan Björklund

——————————————————————-

Tillgänglighetskommittén:
Arbeta för ökad tillgänglighet på tävlingar.

Kontakt via e-post: tillganglighet@snwk.se

Medlemmar i arbetsgruppen: Anneli Johansson (sammankallande), Linda Stotzer, Mia Bertram & Tina Persson.

Styrelsens mentor: <kommer inom kort>

——————————————————————-

Kommittéerna och arbetsgrupperna är öppna för alla medlemmar. Vi hoppas att Du vill engagera dig i klubben. Är du intresserad av att utveckla klubbens verksamhet? Vill du vara med och jobba i en befintlig arbetsgrupp eller har du förslag på nya utvecklingsområden, kontakta oss! Tillsammans är vi starkare…