Aktuellt

Aktuellt hos SNWK

Årsmöteshandlingar

Nu är årsmöteshandlingarna tillgängliga för nerladdning från sidan Årsmöte 2022…

Kallelse till Årsmöte 2022

Medlemmarna i Svenska Nose Work Klubben (SNWK) kallas härmed till årsmöte lördagen den 19 mars 2022 kl 10:00. Mötet sker på distans som ”digitalt årsmöte” och genomförs…

COVID-dispenser 2022

Även detta år har börjat som ett COVID-år och styrelsen har beslutat att inga krav ställs på tjänstgöring för att få behålla sin auktorisation under 2022. Beslutet gäller…

COVID-begränsningar borttagna

De kvarvarande COVID-begränsningar som legat i samband med prov och tävling i Nose Work är nu borttagna. Den uppmaning som kvarstår är att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd…

Tävlingsresultat går inte in till SKK

Sedan årsskiftet när det nya regelverket togs i bruk har det varit problem med kopplingen mellan SNWK tävling och SKKs resultatregistrering vilket gör att tävlingsresultaten för…

Dispensmöjlighet för minderårig avskaffad

Tidigare har det funnits möjlighet för minderåriga att söka dispens att tävla nose work. I och med det nya regelverket som trädde ikraft vid årsskiftet har lägsta åldern för att…

Motioner till årsmötet 2022

Styrelsen vill påminna föreningens medlemmar om att motioner till årsmötet ska lämnas in senast fredagen den 4 februari 2022. För att en motion ska vara giltig ska den vara…

Arrangör som vill ställa krav på vaccinationsbevis

Smittspridningen av COVID-19 ligger åter igen på rekordnivåer och från den 12 januari införs nya restriktioner i samhället. Det finns idag inga myndighetskrav att arrangör av prov…

Valberednings-Extra

Valberedningens arbete pågår hela året, om vill du lämna förslag på kandidater till styrelsen kan du maila till info@dalahundservice.se, tänk på att den du föreslår måste var…

Godkända störningsdofter

SNWK styrelse beslutade att domarkommittén skulle ta fram en lista på godkända störningsdofter som ska användas vid doftprov samt får användas på tävling. Det har pågått ett arbete…

Nose Work och COVID-19

Från den 23 december gäller nya smittskyddsåtgärder och SKK tvingas ställa in alla prov, tävlingar, utställningar och beskrivningar som sker inomhus och samlar fler än 20…

Arrangörsmanualen 5:0

Nu är nya Arrangörsmanualen publicerad. Manualen gäller för tävlingar och prov från 2022-01-01, dvs när det nya regelverket börjar gälla…

Dags att ansöka till tävlingsdomarutbildning 2022

Nu är anmälan öppen för utbildning till tävlingsdomare Nose Work klass 1. Läs mer om vilka förkunskapskrav som gäller och ansök här…

SNWK på MyDog 2022

Som tidigare meddelats kommer det tyvärr inte anordnas några tävlingar i Nose Work på MyDog 2022. Detta beslut kommer från arrangören och är kopplat till pandemin. SNWK kommer…

SNWK medlemskap

Styrelsens målbild är att alla som deltar i klubbens aktiviteter är medlemmar och har därför sett över när medlemskap i SNWK krävs. Styrelsebeslut 2021-09-30. Medlemskap i SNWK…

Information (1) om Årsmöte 2022

Styrelsen har beslutat att Svenska Nose Work klubbens årsmötet 2022 ska hållas lördagen den 19 mars. Vi arbetar för att det ska bli ett digitalt möte i samarbete med SKK med samma…

Skattefri milersättning

Med anledning av de höjda bensin- och dieselpriserna har styrelsen varit i kontakt med Skatteverket och frågat om hur man kan hantera frågan när den milersättning man får inte…

Informationsfilmer om Regelverk 2022

Regelrevideringsgruppen har tagit fram informationsfilmer för att förklara lite mer runt några av ämnena det kommit in många frågor om: Ekipagebegreppet som försvinner Uppflyttning…

Samtliga restriktioner hävda

Samtliga COVID-19 restriktioner som legat på SNWKs verksamhet är nu hävda…

Ny sida med FAQ gällande Regelverk 2022

Det börjar komma in frågor på nya regelverket. Svaren sammanställs på den nya sidan FAQ – Regelverk 2022…

SNWK SM Manual

SNWK har fastställt en ny SM Manual som beskriver hur man kvalificerar sig till SM samt övriga processer runt ett Svenskt Mästerskap i Nosework. Speciellt för SNWK SM 2022 är att…

Nya regelverket fastställt

Nu är det nya regelverket i Nose Work fastställt av SKK. Reglerna börjar gälla från 2022. Läs mer här…

Inga tävlingar i Nose Work på MyDog 2022

Svenska Mässan som arrangerar MyDog drar ner på uppvisningar och aktiviteter såsom Nose Work och Agility när mässan går av stapeln i januari 2022. Nerdragningen är pga pandemin och…

Ny instruktion för SNWK tävling

Tävlingskommittén har tagit fram en ny instruktion för hur man skapar ett förarkonto på SNWK tävling. Du som anordnar doftprov kan med fördel tipsa nya Nose Work-are om…