Nose Work i Sverige

Nose Work är inspirerad av de utmaningar som specialsökshundar och deras förare möter i sitt arbete vid myndighetsutövning. Målsättningen med Nose Work är att ge hundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom nosarbete. Nose Work bygger på hundens medfödda instinkt att använda sitt luktsinne. Sporten Nose Work går ut på att hunden ska söka efter förutbestämda hydrolat i olika miljöer där förare och hund i första hand tävlar mot sig själv. Doften placeras i skiftande miljöer med varierande svårighetsgrad vilket ger hunden mental och fysisk stimulans.

Svenska Nose Work klubben (SNWK) ingår i SKK-organisationen. SNWK utgår från värderingar såsom mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Nose Work är uttryckligen till för alla hundar som aktiveringsform men inte nödvändigtvis som tävlingsform. Nose Work utgår från att inlärning och träning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet med Nose Work är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade. Säkerhetsperspektivet är viktigt så att ingen hund eller förare ska komma till skada vid träning, prov eller tävling.

Idag finns det många aktörer i Sverige som erbjuder kurser i Nose Work. Intresset för sporten är stort. Svenska Nose Work Klubben (SNWK) har bildats för att främja en tillgänglig och sammanhållen sport, där officiella tävlingar kan hållas på sikt. Syftet med att klubben är även att sprida kunskap om hundens luktsinne och hur nosarbete kan användas för ökad mental och fysisk hälsa hos alla våra hundar.

Sportens ursprung

Nose work grundades i USA av Ron Gaunt, Amy Herot och Jill-Marie O’Brien. Tanken var från början att hjälpa hundar på hundstallar till en mer dräglig tillvaro med aktivering för mental stimulans för att slutligen kunna placeras ut i hem runt om i USA.

Ron Gaunt har arbetat med tjänstehundar och tog med sig idén om hur Nose Work skulle tränas från sitt egna arbete med hundarna i tjänsten.
Ron berättar att han upplever att det är många hundar som har sådant driv i sig av naturliga instinkter som att jaga och leta t.ex och som inte får utlopp för detta och i människornas ögon anses som att de inte passar in, genom Nose Work ges alla hundar en chans till att nyttja sina naturliga instinkter till en fördel för människorna de bor med och kontentan av detta är en trött och nöjd hund.

Historiken i denna sport är något vi inom Svenska Nose Work Klubben värdesätter och vill ha som grundtanke i Sverige.