Motioner till årsmötet 2022

Styrelsen vill påminna föreningens medlemmar om att motioner till årsmötet ska lämnas in senast fredagen den 4 februari 2022.

För att en motion ska vara giltig ska den vara skriftlig och underskriven av den eller de som lämnar motionen. Istället för att skriva under motionen kan man göra en digital signering. Motioner skickas via e-post till sekr@snwk.se.

Har du inte tillgång till en scanner går det bra att skriva ut motionen på papper, skriva under den, fotografera papperet och bifoga fotot i mailet.

Tips om hur du formulerar en motion

MOTION OM …………….. (Vad handlar motionen om)
Yrkande: Jag vill att / föreslår att ………..
Vad är det som det ska beslutas om? Det ska vara så tydligt formulerat att årsmötet i princip bara ska säga ja eller nej till förslaget.
Bakgrund till yrkandet:
Brödtext som förklarar och motiverar motionen så att utomstående förstår syftet.

………………………………..
Ort och datum
……………………………………………………
Underskrift
……………………………………………………
Namnförtydligande

Exempel på formulering

MOTION OM KAFFE TILL DOMARNA

Yrkande: Jag vill att domarna ska få kaffe när de kommer till tävlingarna på morgonen.

Bakgrund till yrkandet: Jag har träffat på domare som är sura på morgonen innan de har fått sitt morgonkaffe. Det ska inte vara en nackdel att tävla på morgonen för att domarna är sura.

Kallestad 20/1 2022
Kalle Anka
Kalle Anka

STYRELSEN SNWK
genom Kristina Westerlind