Missa inte

FAQ – Regelverk 2022

Här kan du ta del av det nya regelverket i Nose Work som börjar gälla 2022-01-01.

Informationsfilm 1 om Ekipagebegreppet som försvinner

Informationsfilm 2 om Uppflyttning och Nerflyttning

Informationsfilm 3 om Beteckningar och Titlar

Upp och ner-flyttning

Jag har två diplom i NW1 TSM före 2022, måste jag ta tre nya diplom efter 2022 för att bli uppflyttad?
Svar: Om du har två diplom i NW1 TSM med nuvarande regelverk så behöver du inte starta om gällande uppflyttning till högre klass. Diplomen du har idag kommer inte att nollställas eller försvinna. Oavsett om du tar ditt tredje diplom i år eller 2022 så är du klar för NW2 TSM.

Jag har tre diplom i NW1 TSM före 2022 men har aldrig startat i NW2 TSM får jag fortsätta tävla i NW1 TSM?
Svar: Ja, om du aldrig startar i NW2 TSM 2021 får du fortsätta i NW1 TSM från 2022 eftersom det nya regelverket inte har tvingande uppflyttning som det nuvarande regelverket har. Om du har startat i NW2 TSM i år så behöver du begära nerflyttning enligt gällande regelverk för att få tävla igen i NW1 TM.

Vi är flera i familjen som tävlar med samma hund men vi är i olika klasser, vad gäller från 2022?
Svar: Från 2022 följer resultatet med hunden och inte ekipaget. Om hunden idag tävlar i NW1 TSM med husse och NW2 TSM med matte så får både husse och matte tävla i NW2 TSM från 2022, Hunden tävlar alltså vidare 2022 i den högsta klassen som den idag tävlar med någon förare.

Beteckningar

Jag har två diplom i NW1 TSM före 2022, måste jag ta tre nya diplom efter 2022 för att erhålla beteckningen NW1?
Svar: Ja, när det gäller att erhålla beteckningar (titlar) så räknas inga gamla (tagna före 2022) diplom då dessa inte är stambokförda hos SKK, du behöver alltså ta tre diplom efter 2022-01-01 om du vill ha en beteckning.

Jag är uppflyttad till NW2 TSM, får jag automatiskt beteckningen NW1 när nya regelverket börjar gälla?
Svar: Nej, gamla diplom kommer inte att registreras retroaktivt (efteråt), dvs hundar som idag är i klass 2 får inte automatiskt beteckningen NW1.

I utkastet till Regelverk 2022 som lades upp på hemsidan fanns det separata beteckningar för TEM, var tog de vägen?
Svar: SNWK ansökte till SKK om totalt 16 beteckningar, en för uppflyttning i respektive klass, TSM och TEM behållare/inomhus/utomhus/fordon i klass 1-3. SKK tyckte att det var för många beteckningar inom samma tävlingsform, vi fick bara ha max sex olika beteckningar och då fick vi justera regelverket.

Har du frågor gällande Regelverk 2022? Skicka din fråga till regler@snwk.se.