Missa inte

FAQ

Då sporten Nose Work är ny, och klubben Svenska Nose Work Klubben är nystartad, uppstår många frågor. Många frågor skickas in till oss, och en del av dem handlar om hur man tolkar reglerna, varför inte AA står i reglerna och varför man inte får ta i sakerna på tävling mm. Vi ska försöka ta upp de vanligaste frågorna här, och besvara dem.

Vad är nose work?

Svar: Nose work är i första hand en aktivering för förare och hunden där hunden får använda ett av sina främsta sinnen nämligen luktsinnet. Det går även att tävla i nosework.

Jag betalade min medlemsavgift i september förra året. Måste jag betala ny medlemsavgift efter årsskiftet?

Svar: Nej, Svenska Nose Work Klubben har ett rullande medlemskap dvs att medlemskapet gäller ett år framåt från det att du blev medlem

 

Hur många olika tävlingstyper kan man tävla i?

Svar: Det finns fem typer av tävlingstyper

  1. TEM* – Behållare – 4 sök
  2. TEM* – Inomhus – 4 sök
  3. TEM* – Utomhus – 4 sök
  4. TEM* – Fordon – 4 sök
  5. TSM** – behållare, inomhus, utomhus, fordon – 4 sök

* TEM = enskilt moment, fyra sök av samma moment

**TSM = tävling i samtliga moment, alla fyra moment ingår

Varje tävlingstyp består av tre klasser.

 

Varför har man inte samma dofter som i USA?

Svar: Svenska Nose Work Klubben har valt att använda ämnen som är helt ofarliga för hundar. De doftämnen som man använder i USA är farliga för hunden att få i sig och Svenska Nose Work klubben ville inte riskera att en hund skulle riskera att komma till skada

 

Varför behövs ett doftprov innan man får tävla?

Svar: Doftprovet är till för att säkerställa att hunden kan doften samt att föraren kan läsa sin hund innan de ger sig ut på tävlingsbanan.

 

Hur nära måste en hund vara en doftgömma för att få rätt när man meddelar ”markerat” till domaren?

Svar: I klass 1 så ska doftgömman placeras på sådant sätt att hunden, oavsett storlek ska kunna ta sig fram till doftgömman. I klass 2 & 3 så kan gömman placeras på sådant sätt att hunden inte kan ta sig hela vägen fram till doftkällan. Det är alltid domaren som avgör om hunden är tillräckligt nära för att få poäng för aktuell doftgömma.

 

Tilldöms jag fel om hunden lägger upp tassarna på lacken på en personbil under fordonssöket?

Svar: Ja, hunden tilldöms ett kategori 1 fel om den nuddar lacken med tassen/tassarna. Hunden får dock lägga tassarna på däcken. På andra typer av fordon så kan domaren välja att inte tilldöma fel om hunden lägger upp tassarna på fordonet. Exempel på ett sådant fordon skulle kunna vara ett släp, traktor eller lastbil. Domaren ska meddela vad som gäller under en banvandring.

 

Vad menas med ”korrigering” under kategori 1 fel?

Svar. Domaren bedömer om det är en korrigering för att ekipaget ska tilldömas ett fel.

Det skulle t.ex. kunna vara att föraren säger ”Nej!” till sin hund, rycker i kopplet.

 

Tilldöms jag fel om jag drar ner hunden i kopplet under ett fordonsssök om den är på väg att lägga upp tassarna på en bil?

Svar: Ja om domaren bedömer det som en korrigering.

 

I regelverket står det att det enbart får förekomma fasta halsband eller sele i sökområdet. Är det tillåtet att jag använder ett halvstryp/stryp halsband på tävlingsområdet i mellan mina sök?

Svar: Ja. Men när hunden söker ska den ha fast halsband eller sele som inte drar åt.

Min hund går på smärtstillande medicin. Tillåts jag genomföra doftprov och tävla?

Svar: Svenska Nose Work klubben följer SKKs föreskrifter gällande dopning. I de fall en hund går på behandling eller får medicin som finns med i listan över otillåtna medel så måste man ansöka om dispens hos SKK innan man tillåts genomföra doftprov eller tävla.

 

Får hanhundar får ha kisskydd på sig på tävling?

Svar: Ja.

 

Hur kontrolleras att deltagare följer regeln med koppellängd max 2 m på tävlingsområdet ?

Svar: Föraren är skyldig att känna till och följa de regler som utfärdats och arrangören har ansvaret att påtala om någon har ett ”för” långt koppel, ex spårlina eller dylikt.

 

Hur blir man  SNWK certifierad Nose Work instruktör ?

Svar: Antingen genom att gå en instruktörsutbildning hos en certifierad SNWK instruktör som avslutar sin utbildning med en certifiering av sina elever, eller om man har kunskaper sen tidigare kan man delta vid ett av valideringstillfälle som SNWK anordnar. 

Efter godkänt resultat är man certifierad Nose Work instruktör av SNWK

 

Vad är skillnaden på en validerare och certifierare ?

Svar: Det är ingen skillnad, benämningen är validerare. Det är den person som genomför både en certifiering och en validering av instruktörselever.

 

Vad är skillnaden på att certifieras och valideras ?

Svar: Certifiering genomgår man efter avslutad kurs hos en SNWK certifierad instruktör, valideras gör man om man gått en utbildning hos någon annan utbildare. Läs mer under instruktörsutbildning på hemsidan.

 

Kan alla som validerats till SNWK instruktörer hålla egna instruktörsutbildningar ? 

Svar: Ja

 

Hur blir man validerare ?

Svar: Om man är certifierad SNWK instruktör kan man anmäla sitt intresse för att bli validerare genom att skicka ett mail till styrelsen.

 

Kan SBK:s specialsöksinstruktörer bli SNWK instruktörer ?

Svar:  Ja, genom validering.

 

Om jag som medlem är intresserad av att delta i en kommitté hur gör jag då?

Svar: Skicka in ett mail till styrelsen och berätta lite kort om dig själv och vad du vill bidra med.

 

Måste jag vara medlem i SNWK för att tävla när sporten blir officiell ? 

Svar: Nej för att delta i officiell Nose Work tävling räcker det med medlemskap i en klubb inom SKK organisationen, men vill man vara med och stötta arbetet med att utveckla sporten Nose Work bör man vara medlem i SNWK för det är SNWK som har ansvaret för sporten.

 

Varför är det olika avgifter på doftprov och tävlingar ?

Svar: Det är arrangören av doftprov eller tävling som bestämmer avgiften, de avgifter SNWK tar ut av arrangören hittar du under rubriken avgifter på hemsidan. 

 

Var registreras resultatet av mitt doftprov?

Svar: Resultat av doftprov registreras i SKK Hunddata samt i SNWK:s egna tävlingssystem.

 

Vad händer med mina godkända Doftprov i lagerblad och lavendel 2017 ?

Svar: Om du gjort dina prov som medlem i SNWK och vid ett samarrangemang med SNWK så är ditt resultat registrerat hos oss och du kommer erbjudas att delta vid ett av klubben arrangerat doftprovstillfälle under 2017.

 

Varför finns inget öppet forum för SNWK:s medlemmar att diskutera regler mm i ?

Svar: Det finns i dagsläget inget öppet forum av den anledningen att klubben inte har resurser för att moderera ett sådant. Det finns grupper på Facebook där man kan utbyta erfarenheter om sporten och diskutera med varandra ang regler mm dessa grupper har startats av enskilda medlemmar. SNWK har valt att istället publicera återkommande frågor under den här rubriken, FAQ. Saknar du svar på nån fråga så är du välkommen att maila den till styrelsen, formulär finns på hemsidan. Vi diarieför din fråga och svarar så snart det är möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faq