Tävlingstips

Karin ”Blomman” Blom

Karins bästa tävlingstips är att skapa en teamkänsla med din hund. Att det är du och din hund tillsammans letar efter doften. När man jobbar i ett team är förarens fokuserad på sin hund och är alltid redo att hjälp sin hund när det behövs.

Siw Rüden

Tänk teamarbete

Ett ”bra” sök enligt Siw kännetecknas av samarbete mellan förare och hund. Ett ekipage som samarbetar har ett gemensamt fokus på uppgiften. Hunden har fokus på sin uppgift (att söka) oavsett vad som pågår runtomkring. En fokuserad förare låter sin hund jobba självständigt samtidigt som föraren observerar var hunden har sökt och var den inte har sökt.  Föraren hjälper sedan hunden att visa på de områden som hunden eventuellt missat.

Starten

Innan Siw påbörjar ett söka observerar hon sökområdet för att skapa sig en uppfattning och utmaningar och svårigheter. Om hon ska söka utomhus tänker hon på var vinden kommer ifrån och hur hon bäst kan utnyttja detta för att hjälpa sin hund att hitta doften. När hon startar, startar hon lugnt.

Michael Hedman

Våga förändra ditt beteende

I alla form av hundträning är det en utmaning att anpassa och variera sitt beteende utifrån sin hund. Har du till exempel en hund som lätt går upp i varv kanske du inte ska stå vid startlinjen och ”ladda”. Du kanske ska strunta i start och arbetstecken utan bara gå in i rummet och börja söka. Dessutom, det som fungerade igår kanske inte fungerar idag. Därför, gör inte som du alltid har gjort – gör det som din hund behöver idag.

Adam Hübinette

Tänk taktik

Tävlingsmässigt kan det förekomma en doftgömma, flera doftgömmor och tomma sök. Detta betyder att föraren behöver avgöra var hunden har sökt, var den inte har sökt och när området är färdigsökt. Genom att på för hand tänka igenom söket och formulera en ”taktik” ökar du sannolikhet att lyckas med denna utmaning. En taktik kan till exempel vara att börja på ett ställe, följa efter hunden om den visar intresse någon annan stans, för att sedan återgå till stället där hunden avvek och fortsätter söket där.