Förtydligande ang TL & TS utbildning/auktorisation

Efter ytterligare samtal med SKK angående medlemskraven för att få göra tävlingsledare och tävlingssekreterare utbildningar samt att bibehålla sin auktorisation, är det nu beslutat att utbildningen är öppen för alla som har ett medlemskap i en SKK-ansluten klubb. Det vill säga SNWK, SBK, lokala kennelklubbar, SKKs rasklubbar med flera.

Då det är många som valt att utbilda sig till TL samt TS vilket är jätte kul så är arbetsbelastningen stor, ta emot och rättar proven. Det kan därför ta lite längre tid än vad vi beräknat för dig få ditt svar samt TL/TS kort.

Har du inte fått svar inom 4 veckor hör av dig till tavling@snwk.se

/SNWK Styrelsen

Till tävlingsledarutbildning
Till tävlingsekreterarutbildning