Missa inte

Författararkiv: Pirkko

Möte med SKK:s Föreningskommitte

Den 15/9 representerade Marina Eklund och Adam Hübinette styrelsen på ett möte med SKK:s Föreningskommitte. FK ville ha en redogörelse kring certifiering och validerings förfarandet och även en del andra frågor inför 2017 kom att diskuteras. I senaste protokollet från FK framgår deras slutsats av detta samtal. Utdrag ur FK:s protokoll 4/2016 b) Förelåg svar från avtalsansluten verksamhetsklubb på fråga ställd efter kommitténs förra sammanträde (se SKK/FK nr 3-2016 § 49 c). Kommittén välkomnar två representanter för klubben som närvarar för att redogöra för den beskrivna processen.Kommittén tar del av klubbens svar på tidigare ställda frågor. Klubbens utsända representanter redogör ...

Läs mer »

Medlemsbrev från ordföranden

Hösten är här men det förändrar egentligen inte så mycket mer än att färger under en period blir starkare och dofterna förändras. Styrelsen har under året arbetat med att få de officiella regelverken godkända av SKK och vår glädje blev stor när beskedet kom att våra regler godkänts av SKK. Några felaktigheter har korrigerats och godkänts av SKK Prov & Tävlingskommitté (PTK) och regelverket har nu lagts ut på vår hemsida tillsammans med anvisningar om hur ansökan för doftprov och tävling ska ske. Prov och tävlingsregler inom SKK låses normalt i 5-årsperioder men för nya prov och tävlingar sker en ...

Läs mer »

Sotarnosen 6/6 hos ENWK!

I ett underbart väder avgjordes Enköpings Nose Work Klubbs klass 1 tävling, Sotarnosen. Tävlingen hade 52 anmälda och 49 kom till start. Efter tävlingen hade arrangörerna ordnat en programpunkt som blev mycket uppskattad, After Nose, alla bjöds på kaffe och bulle medans domarna sammanfattade dagen och svarade på frågor och lite träningstips, under tiden räknade sekretariatet ut resultatet. Marina Eklund och Katrin Idås från ENWK och tävlingsledare Caroline Svärd var mycket nöjda med dagen och ser fram emot att arrangera fler tävlingar. Totalsegrare för dagen blev Linnea Eklund med Janis, övriga resultat finns på ENWK.se 

Läs mer »

En trevlig kväll med medlemsmöte i Enköping!

Torsdagen den 28 april hade SNWK sitt första medlemsmöte, ett trettiotal medlemmar deltog. Ordförande Bo Edoff hälsade välkommen och presenterade styrelsen. Bo redogjorde för den utveckling klubben haft under de två år som passerat. I dagsläget har klubben ca 1700 medlemmar och Nose Work är på god väg att bli en officiell sport under SKK organisationen. Bo gick igenom verksamhetsplanen för 2016-2017 och redogjorde för hur styrelsen ska vara organiserad framöver i olika kommittéer, dessa kommittéer kommer att presenteras på hemsidan när de kommit igång med sitt arbete. Adam Hübinett hade genomgång av de motioner som behandlades på årsmötet gällande ...

Läs mer »

Doftprov

Styrelsen har beslutat att hundar som är fyllda 10 månader ska tillåtas genomföra doftprov i enighet med tillstyrkt motion som inkom till årsmötet 2016. Det innebär att regeln på ett års ålder för att få delta på doftprov inte längre är aktuell. Ändringen kommer att införas i regelverket i samband med arbetet som för tillfället pågår tillsammans med SKK rörande regelverket. Beslutet börjar gälla redan från den 24 april, 2016. Styrelsen har även beslutat att följa SKKs förslag om att ändra benämning på de som agerar provledare på doftprov till doftprovsdomare. Beslutet gäller från och med den 24 april, 2016. Förslaget innebär att det inte längre är krav på att doftprov ...

Läs mer »

Nytt medlemsbrev!

Ordföranden Bo Edoff:s nyhetsbrev efter SNWK:s årsmöte finns att läsa här! Den nya styrelsen hälsar er välkomna till ytterligare ett verksamhetsår, där vi fortsätter inspirera och skriva hundsportshistoria – nose work är så himla roligt att träna och uppbyggande för både hund och ägare! Historian bakom nose work är något vi lägger stor vikt bakom – en rolig aktivering som kan leda till tävling om man vill, vi får aldrig glömma varför nose work kom till, för de hundar som satt på stallarna i USA och väntade på hem! Keep up the good work där ute i landet, nya styrelsen ...

Läs mer »

Verksamhetsberättelse SNWK 2015

Klicka på länken för att ta del av Svenska nose work klubbens verksamhetsberättelse 2015! Välkomna på årsmötet den 19 mars kl 13.00 i Göteborg! Mer information om årsmötet finns längre ner i nyhetsarkivet samt som ett event på vår Facebook-grupp! Väl mött!

Läs mer »