Missa inte

Författararkiv: Pirkko

Presentation av SNWK:s kanslist

Jag heter Emma Björnåsen och kommer att arbeta som SNWK:s kanslist. Jag har många års erfarenhet från hundvärlden när det gäller både träning och tävling, såväl på ideell basis som i privat regi. Mitt uppdrag är att sköta mycket av klubbens administration och ha kontakt med er medlemmar. På så vis kan de ideella eldsjälarna i styrelsen avlastas och få bättre möjligheter att fortsätta utveckla klubben på bästa tänkbara sätt. Jag ser mycket fram emot att vara med och bidra till att SNWK fungerar så bra som möjligt för alla oss noseworkentusiaster. Ni når mig via formulär kopplat till flera olika ärenden under ”Kontakt” ...

Läs mer »

Underlag för kommande instruktörsträffar

Tillsammans kan vi allt! Syftet med instruktörsträffarna är att stärka oss som instruktörer och därigenom föra sporten Nose Work framåt. Här finns möjlighet att utöka sitt kontaktnät, att dela tips och erfarenheter med varandra, bolla frågor och funderingar m.m. Vi tar också upp sådant som är specifikt för SNWK som t.ex. tolkningar av regler och värdegrundsdokument. Utskick-ang-instruktorstraff-2017 (PDF)

Läs mer »

Anmälningsförfarande till tävlingar

2017 07 09 I samband med årsmötet behandlades en motion avseende anmälan till tävling där motionären önskade att endast anmälningsförfarande med lottning borde tillämpas. Motionen avslogs. Frågan har också diskuterats på sociala media och synpunkter har inkommit till styrelsen där både ”lottningsförfarande” som anmälan ”först till kvarn” förordats. Skrivelser har också skickats in till Svenska Kennelklubben där principen ”först till kvarn” ifrågasatts. Vi blev kontaktade av SKK Prov & Tävlingskommitté (PtK) som önskade en förklaring från oss, styrelsen utsåg Marina Eklund, Maria Gabrielsson samt undertecknad att försöka få till ett möte SKK PtK. Vi träffade representanter för SKK och föredrog ...

Läs mer »

Flera domare

Då tillgången på domare är begränsad och i vissa fall medfört att tävlingar inte kunnat arrangeras beslutade styrelsen vid senaste styrelsemötet att starta en extra domarutbildning riktad till domare inom SBK med stor erfarenhet och intresse av sökarbete (nosework). Inbjudan har skickats till de olika SBK distrikten men vid uttagningen kommer stor hänsyn tas till geografisk placering, intresse för SNWK och Nose Work. På det här sättet hoppas jag kunna sprida intresset ytterligare för Nose Work och därtill dessutom få flera att engagera sig i att anordna tävlingstillfällen. Det senare ett stort önskemål från, inte minst, våra egna medlemmar utan ...

Läs mer »

Anmälan till tävling..

Vi arbetar med ett förtydligande av rutinerna vid anmälan till tävling, så snart vi har ett beslut från SKK kommer vi uppdatera vår information till arrangörer och anordnare samt även informera alla tävlande här på hemsidan. Vi ber er avvakta med frågor tills vi har ett beslut att redovisa. Inga pågående anmälningar berörs.

Läs mer »

Hundskor inte tillåtet på NW tävling

SKK har fastställt att skor inte är tillåtet på tävlingar. ”Beslöt PtK därmed att avslå SNWKs begäran att tillåta användning av hundskor vid prov/tävling inom Nose Work, detta oavsett typ av hundsko/tasskydd. SNWK uppmanas att brett säkerställa att arrangörer, funktionärer samt deltagare blir uppmärksammade på att användning av någon form av hundsko/tasskydd inte är tillåtet.” Läs hela beslutet här: snwk-ptk-1-2017-regelverk-hundskor

Läs mer »

Årsmöteshandlingar

Här kan du ta del av årsmöteshandlingarna inför årsmötet den 25 februari. Årsmötet inleds med ett intressant föredrag om hydrolater. Årsmöteshandlingar Plats Norra Stockholms hundcenter. Adress: Ritarslingan 2 18766 Täby Tid 13,00 Anmäl:  medlem@snwk.se Välkommen!

Läs mer »

Överföring av Doftprov

Doftprovs överföringen tar längre tid än vad SKK och vi bedömt, då ingen sådan här överföring av resultat tidigare skett var det svårt att avgöra tidsåtgången. Nu är vår gemensamma bedömning att de gamla resultaten ska vara registrerade senast 25/2. Det här påverkar på intet vis ert ev deltagande i officiell tävling då doftprovsintyget ni har sen tidigare är giltigt och skall medföras på tävling. Om du vet att ditt doftprovsintyg inte är giltigt, tex på grund av att du inte var medlem eller att hundens tävlingslicens inte var registrerad vid provtillfället  bör du snarast göra om ert doftprov då dessa ...

Läs mer »

Om DP i Lagerblad och Lavendel

Du som var medlem i SNWK när du gjorde ditt godkända DP i lagerblad och lavendel kommer att erbjudas tillfälle att kostnadsfritt göra om ditt DP. Styrelsen arb med att ta fram datum och plats i landet för dessa tillfällen. Mer info kommer framledes, håll koll på hemsida och FB sida Vänligen styrelsen

Läs mer »

PM och gruppindelningar inför MyDog

Svenska  NoseWork Klubben hälsar dig hjärtligt välkommen till officiell TSM tävling i klass 1, på MyDog, Svenska Mässan i Göteborg 5-7 jan ………………….   Ladda ner PM som PDF   Karta över mässområdet (PDF) gruppindelning-5-januari (PDF) gruppindelning-6-januari  (PDF) gruppindelning-7-januari  (PDF) PM MyDog 2017 Tävlingarna genomförs i två grupper, Grupp 1 genomför alla sök på förmiddagen och Grupp 2 på eftermiddagen. Grupptillhörighet framgår av de olika datumens deltagarlistor. Samma sökområden för alla tävlande. OBS det är EN tävling/dag  och prisutdelning beräknas till kl 16.30 alla dagar. På tävlingsdagen kommer ni att delas in i 4 grupper om 12-13 st/grupp, alla söken startar samtidigt, startnummer och ...

Läs mer »