Missa inte

Författararkiv: Pirkko

Från valberedningen

Valberedningen vill påminna om att SÖNDAG DEN 31/1 är sista dagen att nominera till styrelsen som ska väljas på årsmötet i mars. Glöm inte att den nominerade måste vara tillfrågad och att vi behöver kontaktuppgifter, helst telefonnummer, så vi kan nå den som är nominerad . Hälsningar valberedningen/ Marina Eklund

Läs mer »

Valberednings-Extra!

Valberedningen har nu kommit fram till att det behövs minst 5 nya personer till styrelsen nästa år, 2 ordinarie ledamöter på 2 år och tre suppleanter, vi hoppas att alla medlemmar kan hjälpas åt och få fram personer med engagemang och lust att jobba ideellt i vår förening, med det gemensamma intresset att föra Nose Work sporten framåt så att den förblir den stora sporten och aktiviteten för alla hundar i hela vårt land. För att styrelsearbetet ska fungera så bör den som ska väljas in uppfylla de flesta av dessa krav: Datakunskap på den nivån att du kan skicka ...

Läs mer »

Valberednings-Extra

Valberedningens arbete pågår hela året, så vill du redan nu lämna förslag på kandidater till styrelsen kan du maila till marina@lmeklund.se, tänk på att den du föreslår måste var tillfrågad och gett sitt samtycke till att nomineras. Vi kommer inom kort att presentera lite mer hur många kandidater som behövs till nästa års styrelse. Valberedningens förhoppning är att det stora flertalet av dagens ledamöter ska fortsätta ett år till men vi vet att en del av dem inte har möjlighet till det så några nya behöver väljas in så välkommen med dina förslag.

Läs mer »

De svepte in som de fyra årstiderna, olika i karaktären men ack så sköna att beskåda!

Nej det är inte Vivaldis musik vi ska berätta om, det är supersniffande nosars lov som ska sjungas. I vackert höstväder har fyra duktiga ekipage genomfört en provtävling i Elitklass enligt det regelförslag som ligger på förslag att gälla från 2022. Platsen var Sigtuna och Adam Hübinette var den som med van hand dirigerade sökorkestern. Elitklassen kommer att bjuda på många nyheter och det märktes redan på banvandringen där Adam informerade om att ekipagen hade 20 minuter på sig att fritt disponera alla sök på. Det kan vara upp till 2 sökområden och 5 moment i vardera sök så det ...

Läs mer »

Domarkonferensen 2019

Här är en sammanfattning av det som avhandlades på domarkonferensen 2019Sammanställning domarkonferens (pdf fil)

Läs mer »

Stadgerevidering vid årsmötet

Förra året fick styrelsen i uppdrag att se över stadgarna för att falla i led med SKKs nya typstadgar. Under tiden som arbetet med stadgarna gjordes uppdagades också ett behov av utvecklingen av vår stadga angående revisorer för att stödja både en eventuell ändring från avtalsansluten verksamhetsklubb till en fullskalig verksamhetsklubb under SKK. Dessutom har klubben växt så mycket både i medlemsantal, antal tävlingar och även ekonomiskt att en Auktoriserad revisor rekommenderas från SKKs sida. Här hittar ni vårt förslag till nya stadgar som vi önskar att Årsmötet ska ta ställning till. De är framtagna i samarbete med SKK men ...

Läs mer »

Från årets domarkonferens

Den 17-18 november 2018 genomfördes årets domarkonferens på konferensanläggningen Skogshem & Wijk beläget på Lidingö. Totalt 31 tävlingsdomare av klubbens 45 deltog på konferensen. SNWKs ordförande var även närvarande de aktuella dagarna. Fram till den 16 november så hade 8225 startande ekipage deltagit på officiella nose work tävlingar som fördelats på totalt 329 domaruppdrag. Ett snitt på 7,31 domaruppdrag/domare. Fokus på årets konferens var i huvudsak tre områden där domarkommittén identifierat att det råder stora olikheter mellan upplägg/bedömningar: Upplägg av fordonssök samt bedömning av densamma Utdelande av fel för korrigering, smitta samt åverkan i sökområdet Skillnader i svårighetsgraden på klass 2 tävlingar runt om i landet Syftet var att skapa ...

Läs mer »

Nyheter angående SM

Styrelsen kommer att tillsätta en arbetsgrupp för SM. SM-finalens upplägg kommer att ses över av arbetsgruppen för SM. Styrelsen beslutar att man kan ansöka om dispens för att tävla i annat län än där man är mantalsskriven. Det är den tävlande som ska ansöka om dispens, detta ansök via mail till tavling@snwk.se. Gällande LM så ska de som vill arrangera LM inkomma med ansökan till tävlingskommittén senast den 31 mars 2019, det kommer då att lottas fram vem som står som aktör. Efter detta datum blir det först till kvarn på ansökningar. Det kommer att publiceras på hemsidan vem som ...

Läs mer »

Medlemsmöte!

MEDLEMSMÖTEN SNWK Om än sent har vi äntligen fått ihop några datum och platser till Medlemsmöten. På mötena kommer det informeras lite från styrelsen samt finnas utrymme för frågor och funderingar. Frågor som är inskickade i förväg kommer att prioriteras. Anmälan och frågor skickas till mail marie.fogelquist@snwk.se Det kommer släppas fler tillfällen efterhand men för tillfället har vi: 26 November – Plats: Göteborgs Folkhögskola (röda stugan vid Malin skafferi), Sven Källfeltsgata 3, Nya varvet, Göteborg. Tid: kl 18.00-20.00 1 December – Plats: Rackarungarnas hundskola, Becur-huset, Sinusgatan 2, Bureå. Tid: kl 13.00-15.00 3 December – Plats: Studiefrämjandet, Blekegatan 4, Karlstad. Tid: ...

Läs mer »

Tävlingssekreterar utbildning

Nu är utbildningarna för tävlingsledare (TL) och tävlingssekreterare (TS) igång, ni hittar dessa under utbildningar. Det kan ta upp till 14 dagar innan provet blir rättat, men nu i uppstarten kan det ta längre tid, vi hoppas att ni har överseende med det. Här kan du anmäla till TS-utbildningen

Läs mer »