Missa inte

Författararkiv: Pirkko

Valberednings-Extra

Valberedningens arbete pågår hela året, om vill du lämna förslag på kandidater till styrelsen kan du maila till info@dalahundservice.se, tänk på att den du föreslår måste var tillfrågad och gett sitt samtycke till att nomineras. Känner du dig manad eller känner du någon person du tycker stämmer in så har du nu möjlighet att nominera till nästa års styrelse, senast den 31 januari 2023 behöver vi ditt förslag. Namn och en kort beskrivning av personen du vill nominera eller dig själv, vi kommer kontakta alla nominerade så glöm inte kontaktuppgifter. För att styrelsearbetet ska fungera så bör den som ska ...

Läs mer »

Valberednings-Extra

Valberedningens arbete pågår hela året, om vill du lämna förslag på kandidater till styrelsen kan du maila till info@dalahundservice.se, tänk på att den du föreslår måste var tillfrågad och gett sitt samtycke till att nomineras. Känner du dig manad eller känner du någon person du tycker stämmer in så har du nu möjlighet att nominera till nästa års styrelse, senast den 31 januari 2022 behöver vi ditt förslag. Namn och en kort beskrivning av personen du vill nominera eller dig själv, vi kommer kontakta alla nominerade så glöm inte kontaktuppgifter. För att styrelsearbetet ska fungera så bör den som ska ...

Läs mer »

Godkända störningsdofter

SNWK styrelse beslutade att domarkommittén skulle ta fram en lista på godkända störningsdofter som ska användas vid doftprov samt får användas på tävling. Det har pågått ett arbete med att ta fram lämpliga ämnen samt utvärdera dessa med hjälp av urvalsövningar. Mer än 50 hundar deltog i utvärderingsarbetet. Resultaten från dessa försök ligger till grund för de ämnen som har valts ut till att bli störningsdofter.Vänligen ta del av informationen i filen Godkända störningsdofter som finns i filarkivet. Om du har några frågor eller funderingar så går det bra att maila dessa till domarkommittén på domare@snwk.se.

Läs mer »

Från valberedningen

Valberedningen vill påminna om att SÖNDAG DEN 31/1 är sista dagen att nominera till styrelsen som ska väljas på årsmötet i mars. Glöm inte att den nominerade måste vara tillfrågad och att vi behöver kontaktuppgifter, helst telefonnummer, så vi kan nå den som är nominerad . Hälsningar valberedningen/ Marina Eklund

Läs mer »

Valberednings-Extra!

Valberedningen har nu kommit fram till att det behövs minst 5 nya personer till styrelsen nästa år, 2 ordinarie ledamöter på 2 år och tre suppleanter, vi hoppas att alla medlemmar kan hjälpas åt och få fram personer med engagemang och lust att jobba ideellt i vår förening, med det gemensamma intresset att föra Nose Work sporten framåt så att den förblir den stora sporten och aktiviteten för alla hundar i hela vårt land. För att styrelsearbetet ska fungera så bör den som ska väljas in uppfylla de flesta av dessa krav: Datakunskap på den nivån att du kan skicka ...

Läs mer »

Valberednings-Extra

Valberedningens arbete pågår hela året, så vill du redan nu lämna förslag på kandidater till styrelsen kan du maila till marina@lmeklund.se, tänk på att den du föreslår måste var tillfrågad och gett sitt samtycke till att nomineras. Vi kommer inom kort att presentera lite mer hur många kandidater som behövs till nästa års styrelse. Valberedningens förhoppning är att det stora flertalet av dagens ledamöter ska fortsätta ett år till men vi vet att en del av dem inte har möjlighet till det så några nya behöver väljas in så välkommen med dina förslag.

Läs mer »

De svepte in som de fyra årstiderna, olika i karaktären men ack så sköna att beskåda!

Nej det är inte Vivaldis musik vi ska berätta om, det är supersniffande nosars lov som ska sjungas. I vackert höstväder har fyra duktiga ekipage genomfört en provtävling i Elitklass enligt det regelförslag som ligger på förslag att gälla från 2022. Platsen var Sigtuna och Adam Hübinette var den som med van hand dirigerade sökorkestern. Elitklassen kommer att bjuda på många nyheter och det märktes redan på banvandringen där Adam informerade om att ekipagen hade 20 minuter på sig att fritt disponera alla sök på. Det kan vara upp till 2 sökområden och 5 moment i vardera sök så det ...

Läs mer »

Domarkonferensen 2019

Här är en sammanfattning av det som avhandlades på domarkonferensen 2019Sammanställning domarkonferens (pdf fil)

Läs mer »

Stadgerevidering vid årsmötet

Förra året fick styrelsen i uppdrag att se över stadgarna för att falla i led med SKKs nya typstadgar. Under tiden som arbetet med stadgarna gjordes uppdagades också ett behov av utvecklingen av vår stadga angående revisorer för att stödja både en eventuell ändring från avtalsansluten verksamhetsklubb till en fullskalig verksamhetsklubb under SKK. Dessutom har klubben växt så mycket både i medlemsantal, antal tävlingar och även ekonomiskt att en Auktoriserad revisor rekommenderas från SKKs sida. Här hittar ni vårt förslag till nya stadgar som vi önskar att Årsmötet ska ta ställning till. De är framtagna i samarbete med SKK men ...

Läs mer »

Från årets domarkonferens

Den 17-18 november 2018 genomfördes årets domarkonferens på konferensanläggningen Skogshem & Wijk beläget på Lidingö. Totalt 31 tävlingsdomare av klubbens 45 deltog på konferensen. SNWKs ordförande var även närvarande de aktuella dagarna. Fram till den 16 november så hade 8225 startande ekipage deltagit på officiella nose work tävlingar som fördelats på totalt 329 domaruppdrag. Ett snitt på 7,31 domaruppdrag/domare. Fokus på årets konferens var i huvudsak tre områden där domarkommittén identifierat att det råder stora olikheter mellan upplägg/bedömningar: Upplägg av fordonssök samt bedömning av densamma Utdelande av fel för korrigering, smitta samt åverkan i sökområdet Skillnader i svårighetsgraden på klass 2 tävlingar runt om i landet Syftet var att skapa ...

Läs mer »