Missa inte

Författararkiv: Lena Östman

Utredning hur få till fler tävlingar

Under SNWK digitala årsmöte 2020 så bifölls tilläggsyrkanden från Henrietta Folke som föreslog att man skulle tillsätta en kommitté med det uttalade syftet att kartlägga vad som behöver göras för att antalet tävlingstillfällen bättre ska stämma med efterfrågan. Uppdrag Styrelsen gav i uppdrag till domarkommittén att sammankalla kommittéansvariga för tävling och arrangör i syfte att ta fram förslag på hur SNWK kan tillgodose önskemål om fler tävlingar. Dessa sammanställdes och skickades ut till respektive kommitté för diskussion. Synpunkter på underlaget skickades sedan tillbaka till domarkommittén för sammanställning. Nedan följer förslag på åtgärder som vi tror kommer öka antalet tävlingar runt ...

Läs mer »

Medlemsavgift via e-faktura

Nästa gång du får ett inbetalningskort/medlembevis för ditt medlemskap i SNWK kan du få det som e-faktura eller via den digitala tjänsten Kivra. Om du varken valt e-faktura eller är ansluten till Kivra kommer medlemsavin via post som tidigare. Läs här hur du ansluter dig till e-faktura (SKK)

Läs mer »

Nyhet snwktavling.se

Tävlingssidan SNWK Tävling har fått lite uppdateringar på sistone. Layouten på sidan är lite uppfräschad och så finns det några nya funktioner. Läs om nyheterna här

Läs mer »

Kallelse till årsmöte i SNWK 2021

Medlemmarna i Svenska Nose Work Klubben (SNWK) kallas härmed till årsmöte den 20 mars 2021 kl 10:00. Mötet sker på distans som ”digitalt årsmöte” och genomförs via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT. Du kan läsa mer om mötesformen i dokumenten ”Guide för mötesdeltagare digitalt årsmöte SNWK 2021” samt ”Arbetsordning digitalt årsmöte SNWK 2021”. Läs gärna igenom dokumenten innan mötet så att du är insatt hur det kommer att gå till. Förhandsanmälan om deltagande i årsmötet är obligatorisk och ska göras senast den 15 mars kl. 24.00 via den här länken. SKK har sedan tidigare meddelat en generell ...

Läs mer »

Information (2) om årsmötet 2021

SKK har i dagarna erbjudit SNWK att som första förening i organisationen hålla en ny typ av digitalt årsmöte och styrelsen har beslutat att tacka ja till erbjudandet. Datum för årsmötet är fortfarande den 20 mars.  Formell kallelse till årsmötet kommer senast den 27 februari och den sker genom meddelande på SNWK:s hemsida och via e-post. Nyheten gällande mötesformen är att hela årsmötet genomförs i realtid som en videokonferens i Zoom under en dag. Det blir avbrott för lunch och kortare pauser. Mötet kommer i stort att likna ett fysiskt årsmöte med möjlighet till frågor och diskussioner under pågående möte. ...

Läs mer »

Utredning om Möjlighet att korta av ansökningstid till tävling

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2020 att sätta samman en utredning om det var möjligt att korta av ansökningstid för att arrangera tävling och redovisa ett förslag till årsmötet 2021. Styrelsen uppdrog åt Arrangörskommittén att göra utredningen som här redovisas i sin helhet: Ansökan skall inkomma till SNWK:s kansli senast 8 veckor (motsvarar 2 månader) innan tävlingenAnsökningsavgiften skall vara betalad inom 5 dagar.Tävlingen måste ligga i tävlingskalendern minst 2 veckor innan anmälan öppnar.Anmälan måste vara öppen i minst 10 dagarAnmälan får inte stänga senare än 15 dagar innan tävlingsdagenEventuellt skulle alla tävlingar, som anmäls med kortare framförhållning än 3 ...

Läs mer »

Förlängt tävlingsstopp

SNWK följer SKK och ställer in samtliga prov och tävlingar tills vidare. Nytt beslut tas efter att myndigheterna beslutat om ändring av gränsen om max 8 personer på en offentlig tillställning. Nose Work prov och tävlingar 2021 – Svenska Nose Work Klubben (snwk.se)

Läs mer »

SM 2021 ställs in

På senaste styrelsemötet diskuterades frågan om SM 2021. Styrelsen beslutade att SNWK inte ska arrangera något SM 2021. Vi har gjort bedömningen att pandemin har påverkat tävlingssäsongen 2020/2021 på ett sådant sätt att det inte går att genomföra ett rättvist kval till SM. SNWK styrelsegenom Lena Östman, sekreterare

Läs mer »

Information (1) om årsmötet 2021

Planeringen av årsmötet pågår nu för fullt och styrelsen kommer fortlöpande att informera er medlemmar om vilka tider som gäller och hur mötet ska gå till. Formell kallelse till årsmötet kommer senast den 27 februari och den sker genom meddelande på SNWK:s hemsida och via e-post. Årets möte kommer att bli tvådelat. Det hålls dels i form av en förberedande videokonferens och dels i form av ett webbaserat beslutsmöte. Årsmötet inleds lördagen den 20 mars med ett förberedande möte som hålls i realtid i programmet Zoom. Mötet beräknas pågå hela dagen med avbrott för lunch och kortare pauser. Det förberedande ...

Läs mer »