q Elisabeth Wachtmeister | Svenska Nose Work Klubben

Elisabeth Wachtmeister

Två nya styrelseprotokoll

Nu ligger protokollen från de två senaste styrelsemötena (möte 15+16) utlagda på hemsidan.

Protokoll från styrelsemöte 6

Protokoll från styrelsemöte 6 (2023-05-25) är nu justerat och upplagt på hemsidan