Arrangör som vill ställa krav på vaccinationsbevis

Smittspridningen av COVID-19 ligger åter igen på rekordnivåer och från den 12 januari införs nya restriktioner i samhället. Det finns idag inga myndighetskrav att arrangör av prov eller tävling i Nose Work ska kräva vaccinationbevis av tävlande och funktionärer.

SNWK styrelse har i samråd med SKK tagit fram riktlinjer för de arrangörer som trots detta önskar ställa krav på vaccinationsbevis.

Du kan läsa riktlinjerna på samlingssidan om COVID-19 och Nose Work.