Missa inte

Anordna instruktörsutbildning

 • Den som är medlem i SNWK kan anordna instruktörsutbildning och ansöka om att få eleverna certifierade av SNWK.
 • Lärare på utbildningen måste vara SNWK-instruktör och medlem i SNWK.
 • Utbildningen måste vara godkänd enligt nedan innan den startar.

Hur går det till?

 • Ansökan om utbildning ska ske minst två månader innan utbildningsstart.
 • En godkänd utbildning ska starta inom 6 månader från godkännande. Om det av olika skäl dröjer längre innan utbildningen startar ska materialet skickas in för godkännande igen.
 • Skicka in din ansökan till utbildning@snwk.se. Denna ska innehålla
  • Kursplan
   För att få din utbildning godkänd med möjlighet till certifiering, måste utbildningen ha en godkänd kursplan. Som hjälp att skriva din kursplan finns här bifogat minsta antal timmar och det innehåll en instruktörsutbildning måste innehålla. Det står dig dock fritt att göra din utbildning längre och med mer innehåll.
   Minimum kursplan Instruktörer SNWK
  • Lärare, om annan än anordnaren.
  • Ort eller område
  • Datum för start
  • Antal planerade fysiska träffar (minimum enligt kursplan nedan), gärna med datum.
  • Önskat datum för certifiering.
  • Beräknat antal deltagare (det är omöjligt att ange exakt innan anmälan öppnat, men ofta har man som anordnare en uppfattning om det är t.ex. 6 eller 12 platser som erbjuds)
 • När du fått din utbildning godkänd av utbildningskommittén kommer övrig administrativ planering ske via kansliet.
  • Kansliet skickar ut en blankett där du formellt ansöker om en certifiering.
  • SNWK utser certifierare. Du uppger önskat datum för certifieringen, dock kan SNWK inte garantera det datumet.
  • När certifieringstillfället närmar sig kommer anordnare få kontakt med den utsedde certifieraren för att bestämma när det teoretiska provet ska genomföras. Det brukar vara lämpligt att göra ca två veckor innan den praktiska certifieringen.
  • Vid certifieringen har certifieraren med sig reseräkning som anordnaren ska attestera.
  • Efter detta kommer anordnaren faktureras kostnaden för certifiering.

Om du har frågor kring detta, kontakta SNWKs utbildningskommitté via e-post utbildning@snwk.se.

Kostnader

Aktuella avgifter hittar du här.

Avgiften gäller för ett certifieringstillfälle med upp till sex deltagare. Det går att certifiera upp till åtta deltagare på samma dag, se extra kostnad genom att följa länken ovan.
Om fler än åtta elever deltar vid en certifiering så måste man boka ytterligare dag.
Om utbildaren väljer att inte genomföra certifieringen måste SNWK bli underrättade minst en månad innan det bokade datumet. Om detta inte sker tar SNWK ut certifieringsavgiften.

Att anordna certifieringstillfället

Den som begärt att få anordna en utbildning och därefter genomföra en certifiering ansvarar för att följande finns tillgängligt vid certifieringstillfället:

 • lämpliga lokaler för inomhussök
 • lämpliga områden för utomhussök
 • 2-3 hundekipage med grundläggande erfarenhet av Nose Work och som kan doften av eukalyptus (som även kan agera som nybörjarekipage)
 • lämpligt fordon för fordonssök
 • behållare av olika slag
 • doft (eukalyptus)
 • tops och möbeltassar
 • grundläggande första hjälpen-utrustning
 • förtäring till certifierare (inkl lunch om det gäller heldag)