Missa inte

Anordna instruktörsutbildning

För dig som anordnar Nose Work instruktörsutbildning och vill att eleverna ska certifieras av SNWK

Den som är medlem i SNWK kan anordna instruktörsutbildning och ansöka om certifiering. Ansökan om certifiering ska ske minst tre månader innan certifieringstillfället.

För att få din utbildning godkänd med möjlighet till certifiering, skicka en ansökan med kursplan till utbildning@snwk.se Som hjälp att skriva din kursplan finns här bifogat minimum timmar och det innehåll en instruktörsutbildning ska innehålla, men du får gärna göra din utbildning längre och med mer innehåll.

Kursplan Instruktörer SNWK

Om du har frågor kring detta, kontakta SNWKs utbildningskommitté via e-post utbildning@snwk.se.

Ansökan om certifiering-valdidering

När du har fått din utbildning godkänd fyller du i blanketten Ansökan om certifiering-valdidering

SNWK utser lämplig certifierare. Du uppger önskat datum för certifieringen, dock kan SNWK inte garantera det datumet. 

Om utbildaren väljer att inte genomföra certifieringen måste SNWK bli underrättade minst en månad innan det bokade datumet. Om detta inte sker tar SNWK ut certifieringsavgiften.

Här finns ytterligare information om att arrangera instruktörsutbildning.

Kostnader

Aktuella avgifter hittar du här.

Avgiften gäller för ett certifieringstillfälle med upp till sex deltagare. Om fler än sex elever deltar vid en certifiering så måste man boka ytterligare dag. Max sex deltagare tillåts delta vid ett certifieringstillfälle/dag.

Den som begärt att få genomföra en certifiering ansvarar för att följande finns tillgängligt vid certifieringstillfället:

  • lämpliga lokaler för inomhussök
  • lämpliga områden för utomhussök
  • minst tre hundekipage utan tidigare erfarenhet inom Nose Work (nybörjargrupp)
  • minst två hundekipage med tidigare erfarenhet av Nose Work och som kan doften av eukalyptus (fortsättningsgrupp)
  • lämpligt fordon för fordonssök
  • behållare av olika slag
  • doft (eukalyptus)
  • tops och möbeltassar
  • grundläggande första hjälpen-utrustning