Missa inte

Ansökan om att anordna officiellt doftprov

För att ansöka om officiellt doftprov behöver ni vara registrerad arrangör/anordnare åt SNWK. Läs här hur det går till.

Ansökningsavgiften, 250 kr per doftprovstillfälle, inbetalas till SNWK bg 548-0249 eller swishas till 123 690 88 00. Ansöker ni om ett doftprov med flera dofter räknas det som ett prov. Ansöker ni om ett doftprov för varje doft räknas det som flera prov. OBS! SNWK skickar inte kvitto eller faktura på denna avgift, utan ansökan tillsammans med er kvittens på inbetalningen utgör ert kvitto.

Ansökan ska vara SNWK tillhanda senast två månader före datum för doftprovstillfället.

SNWK behandlar er ansökan när vi ser betalningen på vårt konto. Vi har en handläggningstid på upp till 4 veckor.

SNWK annonserar alla officiella doftprov i vår kalender på snwktavling.se med tid, plats, avgift samt länk till anordnarens hemsida. Alla anmälningar ska gå via snwktavling.se

Inkommer inte betalning inom 10 dagar från ansökningsdatum makuleras ansökan. Administrations- och registreringsavgift faktureras i efterskott med 10 dagars betalningsvillkor. För SKK-anslutna klubbar faktureras registreringsavgiften från SKK.

SNWK delegerar ansvaret för anmälningsavgift, återbetalningsrutiner och startordning till anordnaren. Dock får inte anmälningsavgiften understiga 200 kr.

Villkor för officiella doftprov:
• Anordnaren ska vara väl insatt i reglerna kring officiella doftprov.
• För genomförande av doftprov krävs en auktoriserad doftprovdomare eller auktoriserad tävlingsdomare. En fullständig lista på alla domare finns inne på arrangörssidorna på snwktavling.se. Anordnaren ansvarar för att kontakta aktuell domare samt betala eventuellt arvode och reseersättning.
• Anordnaren tar hela det ekonomiska ansvaret för arrangemanget.
• Anordnaren ansvarar för att e-postadresser och fullständiga resultatlistor arkiveras i två år från provtillfället.
• För deltagande i officiellt doftprov krävs medlemskap inom SKK-organisationen.