Missa inte

Ansökan om att anordna officiell tävling

För att ansöka om officiell tävling behöver ni vara registrerad anordnare/arrangör åt SNWK. Läs här hur det går till.

Ansökan om officiell tävling ska ske senast 3 månader innan tävlingsdatum.

På hemsidan, under Regelverk & filarkiv, finns arrangörsmanual där du kan läsa vad som krävs för att ditt arrangemang ska bli så bra som möjligt.

Anordnaren kontaktar och bokar domare. Tävlingsledare och tävlingssekreterare hittar du när du loggat in på ditt arrangörskonto. Anordnaren fyller vid ansökan i vilka domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare som är bokade.

SNWK tillämpar två olika anmälningsrutiner till officiell tävling och det är upp till anordnaren att välja en av dessa. Det alternativ som väljs ska klart och tydligt framgå på inbjudan till tävlingen. Gemensamt för de båda alternativen är att tävlingen ska anslås i vår kalender minst fyra veckor innan anmälan öppnas med tydlig anvisning om när anmälan öppnas och stängs samt antalet platser.

Anmälan måste vara öppen minst tio dagar.

Efter anmälningstidens utgång tillämpas prioritering i en fastställd ordning om antalet anmälda överstiger antalet platser.
Alt 1. Prioriteringsordning: Arrangerande klubbs medlemmar, i turordning efter inkommen anmälan, därefter övriga i anmälningsturordning. De som inte erhåller plats meddelas ett reservplatsnummer på sin användarsida.
Alt 2. Slumpmässig prioritering bland i första hand arrangerande klubbs medlemmar därefter övriga anmälda. De som inte erhåller plats meddelas ett reservplatsnummer på sin användarsida.

Ansökningstiden är minst tre månader. Du ansöker via ditt arrangörskonto på snwktavling.se och för att SNWK ska behandla din ansökan ska ansökningsavgiften på 500 kr per tävlingsdag vara inbetald till SNWK:s konto. Ansökningsavgiften ska betalas i samband med ansökan och måste vara SNWK tillhanda inom 10 dagar, annars makuleras ansökan. SNWK har en handläggningstid på ca fyra veckor.

SNWK annonserar alla officiella tävlingar i kalendern på snwktavling.se med tid, plats, avgift och anmälningsvillkor samt hänvisning till anordnarens hemsida.

SNWK fakturerar anordnaren domarnas arvode, reseersättning, boende samt registrerings- och administrationsavgift i efterskott. För SKK-anslutna klubbar faktureras registreringsavgiften direkt från SKK. Aktuella avgifter återfinns på sidan ”Avgifter officiella prov och tävlingar”.

SNWK delegerar ansvaret för anmälningsavgifter och återbetalningsrutiner till anordnaren i samband med att ansökan godkänns. Dock får maxantalet deltagare/domare inte överskridas och anmälningsavgifter under 300 kr får inte tillämpas.

Betalning av ansökt arrangemang:
Ansökan kostar 500 kr. Du ska betala in avgiften i samband med din ansökan.
BG: 548-0249
Swish: 123 690 88 00

OBS! SNWK skickar inte kvitto eller faktura på denna avgift, utan ansökan tillsammans med er kvittens på inbetalningen utgör ert kvitto.