Ändrade ansökningsavgifter

För ansökningar om doftprov som inkommit från och med 2018-01-01 är ansökningsavgiften 250 kr per doftprov, oavsett antal dofter. För tävlingsansökningar som inkommit från och med 2018-01-01 är ansökningsavgiften 500 kr per tävlingsdag, oavsett antal klasser.