q 16 april 2024 | Svenska Nose Work Klubben

Dag: 16 april 2024

Förslag på ny SM-manual på remiss

Förslag till ny SM-manual är framarbetad av Marie Bankhed, Anneli Johansson och Ulrika Skärblom.Vi hoppas att ni vill lämna synpunkter både på eventuella förbättringar samt positiv feedback. Förtydligande:Semifinal (mini elit), SM är för elitekipage och ska genomföras på elitnivå. Semifinal är tänkt som att varje tävlande genomför tre-fyra mindre elittävlingar. Tanken med minuspoäng i stället Förslag på ny SM-manual på remiss