Dag: 8 november 2023

Information (1) om Årsmöte 2024

Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att årsmötet 2024 ska hållas lördagen den 23 mars. Det blir ett digitalt möte med samma upplägg som årsmötet 2023. Information om årsmötet kommer fortlöpande att läggas ut på SNWK:s hemsida när det finns något att informera om. Formell kallelse till årsmötet kommer under senare delen av februari 2024. Information (1) om Årsmöte 2024

Sökes: Funktionärer till SNWK monter i Stockholm

Vi söker pigga och glada medlemmar, företrädesvis från Stockholmstrakten, som vill prata Nose Work med de som besöker vår monter på Stockholms Hundmässa den 9 – 10 december! Funktionärerna i montern jobbar ihop tre och tre i tretimmarspass. Sammanlagt behövs det 18 personer för att bemanna montern under de två dagar som mässan pågår. Arbetspassen Sökes: Funktionärer till SNWK monter i Stockholm

Krav på SNWK medlemskap utgår för funktionärer

Det tidigare kravet att officiella funktionärer för Nose Work (tävlingsdomare, doftprovsdomare, tävlingsledare och tävlingssekreterare) behövde vara medlem i SNWK är borttaget. Dock kvarstår att dessa funktionärer behöver ett medlemskap i klubb inom SKK-organisationen.