q 12 februari 2023 | Svenska Nose Work Klubben

Dag: 12 februari 2023

SNWK årsmöte

SNWK årsmöte 2023 kommer att hållas lördagen den 18 mars med start klockan 10:00. Det blir ett digitalt möte med samma upplägg som årsmötet 2022. Information om årsmötet kommer fortlöpande att läggas ut här på SNWK:s hemsida när det finns något att informera om. Formell kallelse till årsmötet kommer under senare delen av februari 2023.