Missa inte

Återinförda krav på SNWK funktionärer

Under pandemin pausades alla krav för att SNWK auktoriserade ska behålla sin auktorisation. På styrelsemöte 2022-11-10 beslutades att från och med 2023-01-01 återinförs kraven på tjänstgöring för att få bibehålla sin auktorisation.

  • Tävlingsdomare behöver döma minst 5 tävlingar/år samt deltaga på domarkonferens minst vartannat år.
  • Doftprovsdomare behöver döma minst 1 doftprov/år med minst 5 deltagare.
  • Tävlingsledare behöver tjänstgöra minst 1 gång på 2 år. *)
  • Tävlingssekreterare behöver tjänstgöra minst 1 gång på 2 år. *)

Tävlingsledare- och sekreterare behöver tjänstgöra minst en gång under 2023-2024 för att behålla sin auktorisation.