Missa inte

Nya problem med inläsning av resultat

Tyvärr har nya problem upptäckts hos SKK vid inläsning av resultat. Detta har inneburit att hundar som tagit 3 diplom 2022 fast inte i samma gren felaktigt har tilldelats beteckningen NW1. För att få beteckningen behöver alla diplomen vara tagna 2022 och i samma gren (tex TEM Inomhus), att ”blanda” diplom för att få ihop 3 ska inte räcka för att erhålla beteckningen. Resultatrapporteringen är tillfälligt pausad tills felet är åtgärdat hos SKK.