Dag: 22 februari 2022

Kallelse till Årsmöte 2022

Medlemmarna i Svenska Nose Work Klubben (SNWK) kallas härmed till årsmöte lördagen den 19 mars 2022 kl 10:00. Mötet sker på distans som ”digitalt årsmöte” och genomförs via videokonferens i Zoom. Kallelse har skickats ut till alla medlemmar via den e-post som finns i SNWK medlemsregister. Har du inte fått kallelsen finns den att läsa här.