Dag: 13 februari 2022

COVID-dispenser 2022

Även detta år har börjat som ett COVID-år och styrelsen har beslutat att inga krav ställs på tjänstgöring för att få behålla sin auktorisation under 2022. Beslutet gäller tävlingsdomare, doftprovsdomare, tävlingsledare och tävlingssekreterare. För tävlingsdomare kvarstår kravet att delta på domarkonferensen minst vartannat år.

COVID-begränsningar borttagna

De kvarvarande COVID-begränsningar som legat i samband med prov och tävling i Nose Work är nu borttagna. Den uppmaning som kvarstår är att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att skydda dig själv och andra från COVID-19.