Dag: 1 februari 2022

Tävlingsresultat går inte in till SKK

Sedan årsskiftet när det nya regelverket togs i bruk har det varit problem med kopplingen mellan SNWK tävling och SKKs resultatregistrering vilket gör att tävlingsresultaten för Nose work inte kommer in på SKK Hunddata. Felsökning pågår på båda sidorna.