Dag: 11 januari 2022

Arrangör som vill ställa krav på vaccinationsbevis

Smittspridningen av COVID-19 ligger åter igen på rekordnivåer och från den 12 januari införs nya restriktioner i samhället. Det finns idag inga myndighetskrav att arrangör av prov eller tävling i Nose Work ska kräva vaccinationbevis av tävlande och funktionärer. SNWK styrelse har i samråd med SKK tagit fram riktlinjer för de arrangörer som trots detta Arrangör som vill ställa krav på vaccinationsbevis