Dag: 7 oktober 2021

Informationsfilmer om Regelverk 2022

Regelrevideringsgruppen har tagit fram informationsfilmer för att förklara lite mer runt några av ämnena det kommit in många frågor om: Ekipagebegreppet som försvinner Uppflyttning och nerflyttning Beteckningar och titlar FAQ – Regelverk 2022 – Svenska Nose Work Klubben (snwk.se)