Dag: 7 augusti 2021

Inga tävlingar i Nose Work på MyDog 2022

Svenska Mässan som arrangerar MyDog drar ner på uppvisningar och aktiviteter såsom Nose Work och Agility när mässan går av stapeln i januari 2022. Nerdragningen är pga pandemin och både Svenska Mässan och SNWK hoppas att tävlingarna kan genomföras som tidigare på MyDog 2023.