Missa inte

Krav på funktionärers tjänstgöring 2021

Styrelsen beslutade på möte 10 (2021-07-01) att pga COVID-begränsningar i tävlandet ställs inga krav på Tävlingsledare eller Tävlingssekreterare att tjänstgöra ett visst antal gånger under 2021 för att behålla sin auktorisation.

Sedan tidigare är samma beslut taget gällande doftprovsdomare (2021-05-06) och tävlingsdomare.