Missa inte

Ansökningstid till tävling kortad

Som en åtgärd för att få till fler tävlingar är det nu möjligt för arrangör att ansöka om officiell tävling med kortare framförhållning än tidigare!

  • Ansökan måste göras minst 8 veckor innan aktuellt tävlingsdatum (tidigare 3 månader)
  • Ansökningsavgiften betalas per omgående till SNWK (senast 5 dagar efter ansökan)
  • Tävlingen måste ligga i kalendern minst 2 veckor innan anmälan öppnar (tidigare 4 veckor).
  • Anmälan måste vara öppen minst 10 dagar (oförändrat)
  • Anmälan får inte stänga närmare än 15 dagar innan tävlingsdagen (oförändrat)

För tävlingar som ansöks med kortare framförhållning än 3 månader tillämpas slumpmässig/lottad platstilldelning per automatik.