Dag: 18 maj 2021

Ny version av Arrangörsmanualen

Nu är Arrangörsmanualen 4:1 publicerad. Manualen finns för nerladdning med eller utan ändringsmarkeringar i filarkivet. Sammanfattning av ändringarna: Information om GDPR (sid 2). Förtydligande angående arrangörens ansvar vid långväga domare (sid 5.) Att det numera är det godkänt att visa upp alla handlingar digitalt (sid 6, 12 och 13). Att 21 dagars-regeln är borttagen (sid Ny version av Arrangörsmanualen