Missa inte

Information (3) om årsmötet 2021

SKK:s Föreningskommitté administrerar vårt årsmöte. Vid frågor om  mötesformen eller vid problem med mötesbiljett, inloggning med mera ska man vända sig till fk@skk.se.

I mailet med bekräftelse på anmälan till årsmötet finns länken och lösenordet till videokonferensmötet i Zoom.

Mötesbiljett till mötesverktyget VoteIt kommer att mailas ut av Föreningskommittén under förmiddagen fredagen den 19 mars.

Det är viktigt att förbereda sig inför mötet i god tid genom att läsa dokumenten Guide för mötesdeltagare digitalt årsmöte SNWK 2021 och Arbetsordning digitalt årsmöte SNWK 2021.

Deltagarna har möjlighet att koppla upp sig till mötet från kl 09.30 för att försäkra sig om att tekniken fungerar. Årsmötet börjar kl 10.00. Mötet startar på utsatt tid även om någon föranmäld deltagare saknas. När mötet startar kl  10.00 stängs det för nya deltagare och det går inte längre att ansluta till mötet även om man är anmäld och har en mötesbiljett.

Välkommen till årsmötet!

STYRELSEN genom Kristina Westerlind