Dag: 28 februari 2021

Utredning hur få till fler tävlingar

Under SNWK digitala årsmöte 2020 så bifölls tilläggsyrkanden från Henrietta Folke som föreslog att man skulle tillsätta en kommitté med det uttalade syftet att kartlägga vad som behöver göras för att antalet tävlingstillfällen bättre ska stämma med efterfrågan. Uppdrag Styrelsen gav i uppdrag till domarkommittén att sammankalla kommittéansvariga för tävling och arrangör i syfte att Utredning hur få till fler tävlingar