Missa inte

Utredning om Möjlighet att korta av ansökningstid till tävling

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2020 att sätta samman en utredning om det var möjligt att korta av ansökningstid för att arrangera tävling och redovisa ett förslag till årsmötet 2021.

Styrelsen uppdrog åt Arrangörskommittén att göra utredningen som här redovisas i sin helhet:

  • Ansökan skall inkomma till SNWK:s kansli senast 8 veckor (motsvarar 2 månader) innan tävlingen
  • Ansökningsavgiften skall vara betalad inom 5 dagar.
  • Tävlingen måste ligga i tävlingskalendern minst 2 veckor innan anmälan öppnar.
  • Anmälan måste vara öppen i minst 10 dagar
  • Anmälan får inte stänga senare än 15 dagar innan tävlingsdagen
  • Eventuellt skulle alla tävlingar, som anmäls med kortare framförhållning än 3 månader, vara tvingade att ha lottning som platstilldelningsmetod, för att minska risken att de tävlande missar att anmälan öppnar. 
  • Arrangörskommittén kan tänka sig att vara back-up för SNWK kansli när det gäller att godkänna tävlingar under semesterperioden.

Skillnaderna i detta förslag mot nuvarande förfarande:

  • Kansliet kommer att ha två veckor på sig att godkänna tävlingen (mot dagens ca 4 veckor)
  • Ansökningsavgiften skall vara betalad inom 5 dagar (mot dagens 10 dagar)
  • Tävlingen behöver ligga i tävlingskalendern i minst 2 veckor (mot dagens 4 veckor) men detta kan uppvägas med att tävlingar med kort ledtid endast kan ha lottning som platstilldelning, så de tävlande kan anmäla sig under hela tiden som anmälan är öppen och ändå ha samma chans att få en plats på tävlingen. 

Styrelsen ämnar att tillsätta en arbetsgrupp under april för att genomföra dessa förändringar.

Styrelsen för SNWK
genom Lena Östman