Missa inte

Information (1) om årsmötet 2021

Planeringen av årsmötet pågår nu för fullt och styrelsen kommer fortlöpande att informera er medlemmar om vilka tider som gäller och hur mötet ska gå till.

Formell kallelse till årsmötet kommer senast den 27 februari och den sker genom meddelande på SNWK:s hemsida och via e-post.

Årets möte kommer att bli tvådelat. Det hålls dels i form av en förberedande videokonferens och dels i form av ett webbaserat beslutsmöte.

Årsmötet inleds lördagen den 20 mars med ett förberedande möte som hålls i realtid i programmet Zoom. Mötet beräknas pågå hela dagen med avbrott för lunch och kortare pauser.

Det förberedande mötet är till för att gå igenom och diskutera / ställa frågor kring alla de ärenden som det ska beslutas om på årsmötet.

Det är inget krav att delta i det förberedande mötet för att få delta i det beslutande mötet.

Lördagen den 27 mars öppnar det beslutande mötet som genomförs i VoteIt. Vid beslutsmötet, som kommer att vara öppet under två till tre dagar, finns det ingen möjlighet att i VoteIt kommunicera med mötesledningen eller andra mötesdeltagare.

Beslutsmötet kommer bara att hantera låsta förslag och man kan bara delta i mötet om man har anmält sig i förväg. SKK har meddelat att det för årsmöten under år 2021 är tillåtet att kräva förhandsanmälan för deltagande.  

För allmän information om digitalt årsmöte hänvisar vi till SKK:s hemsida: Digitalt årsmöte | Svenska Kennelklubben (skk.se)

STYRELSEN
genom Kristina Westerlind