Missa inte

Motioner till årsmötet 2021

Styrelsen har nu fått klartecken från SKK att vi kan inleda vårt digitala årsmöte den 20 mars.

Vi vill därför påminna medlemmarna om att motioner till årsmötet ska lämnas in senast den 5 februari 2021. För att en motion ska vara giltig ska den vara skriftlig och underskriven av den eller de som lämnar motionen. Motioner skickas via e-post till sekr@snwk.se

SNWK Styrelsen genom Kristina Westerlind