Missa inte

Årsmöte 2021

Som framgått tidigare i protokoll från styrelsemöte har styrelsen bestämt datum för årsmöte 2021 till söndagen den 21 mars.

Styrelsen arbetar för att hålla ett digitalt årsmöte och har ansökt hos SKK om att få genomföra ett sådant. Nu har SKK kommit med generella anvisningar om vad som gäller för årsmöten under 2021. Läs mer på skk.se.

Tillsammans med SKK:s Föreningskommitté kommer styrelsen att arbeta fram en lämplig form för digitalt årsmöte för SNWK. Så snart som det arbetet är färdigt kommer det ut information till er medlemmar.

Tidplanen som vi arbetar utifrån är att årsmötet ska inledas helgen den 20 – 21 mars. Dessa datum är än så länge att se som preliminära eftersom mötesdatum är beroende av när SKK har möjlighet att administrera SNWK:s årsmöte.

Med utgångspunkt från dessa preliminära datum vill vi uppmana medlemmarna att komma in med motioner till årsmötet senast den 5 februari 2021. Vi påminner om att för att en motion ska vara giltig ska den vara skriftlig och underskriven av den eller de som lämnar motionen. Motioner skickas via e-post till sekr@snwk.se

SNWK Styrelsen genom Kristina Westerlind