Missa inte

De svepte in som de fyra årstiderna, olika i karaktären men ack så sköna att beskåda!

Nej det är inte Vivaldis musik vi ska berätta om, det är supersniffande nosars lov som ska sjungas. I vackert höstväder har fyra duktiga ekipage genomfört en provtävling i Elitklass enligt det regelförslag som ligger på förslag att gälla från 2022. Platsen var Sigtuna och Adam Hübinette var den som med van hand dirigerade sökorkestern.

Elitklassen kommer att bjuda på många nyheter och det märktes redan på banvandringen där Adam informerade om att ekipagen hade 20 minuter på sig att fritt disponera alla sök på. Det kan vara upp till 2 sökområden och 5 moment i vardera sök så det gäller att man både har en uthållig hund men även att man som sökteam är samspelta, effektiva och strukturerade. Det gäller att ha koll på vart man varit, vilka gömmor som tagits osv. I Elit får man inte omedelbart veta om en markering är rätt eller fel, domaren kvitterar bara med att förarens meddelade markering är uppfattad. Ingen vet hur många gömmor det är i sökområdet, eller om det kanske är ett tomt. Förarna kan välja att gå fram och tillbaka mellan de olika söken om de så önskar och det kom väl till pass när tre hundar på promenad dök upp vid fordonen. Föraren valde då att gå in och söka där först och ta fordonet senare när det var lugnt. Flera gånger sas det också att det kändes lite mer som när man tränar hemmavid, att det blev en lugnare känsla. Upplägget är inspirerat från de amerikanska reglerna men är även lite mer likt hur tjänstehundars vardag kan te sig. Efter halva tiden och vid en minut kvar meddelade Adam tiden, men flera sök var klara i god tid innan de 20 minuter som var satt som maxtid.

Foto Maria Nilsson


En lite speciell nyhet inom elitklassen är att det även ska sökas invändigt i fordonen. Spännande tyckte alla och både stor som lite hund skötte sig fint! Efter att alla sökt färdigt samlades man och pratade lite om hur man upplevt tävlingen och om man hade förslag på ändringar av regelverket.

Foto Maria Nilsson

Alla var överens om att det var lättare att förstå i praktiken än när de skulle tolka texten, så vissa förtydliganden vill man kanske se och några förslag framfördes även på plats. Men på det hela taget var alla mycket nöjda. Adam gav även värdefull feedback och lite tips till deltagarna som tack för att de ställde upp och hjälper till att prova ut och finslipa det som kommer att bli högsta dröm för många, en elitklasstävling för riktiga NW-nördar!

Foto Maria Nilsson