Dag: 2 augusti 2020

Styrelsen söker medlemmar till arbetsgrupp för översyn av domararvoden

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att tillsätta en utredning för att fortsätta översynen av arvoden och ersättningar till domare och förtroendevalda. En sådan utredning kräver att man är väl insatt i frågorna och den måste bland annat belysa skattekonsekvenserna både för föreningen och för den som tar emot betalningen. Finns det någon eller några Styrelsen söker medlemmar till arbetsgrupp för översyn av domararvoden