Dag: 7 mars 2020

Arbetsgrupp för arrangörer

Funderar du eller din klubb på att börja anordna tävlingar i Nose Work? Är du redan anordnare av tävling och har funderingar? Nu finns det en arbetsgrupp för arrangörer under SNWKs tävlingskommitté. Här kan du få personlig hjälp genom mejl eller telefon. Medlemmarna i gruppen har stor erfarenhet av att anordna tävlingar, både som privat Arbetsgrupp för arrangörer