Dag: 8 mars 2019

Stadgerevidering vid årsmötet

Förra året fick styrelsen i uppdrag att se över stadgarna för att falla i led med SKKs nya typstadgar. Under tiden som arbetet med stadgarna gjordes uppdagades också ett behov av utvecklingen av vår stadga angående revisorer för att stödja både en eventuell ändring från avtalsansluten verksamhetsklubb till en fullskalig verksamhetsklubb under SKK. Dessutom har Stadgerevidering vid årsmötet