Dag: 6 december 2018

Förtydligande ang TL & TS utbildning/auktorisation

Efter ytterligare samtal med SKK angående medlemskraven för att få göra tävlingsledare och tävlingssekreterare utbildningar samt att bibehålla sin auktorisation, är det nu beslutat att utbildningen är öppen för alla som har ett medlemskap i en SKK-ansluten klubb. Det vill säga SNWK, SBK, lokala kennelklubbar, SKKs rasklubbar med flera. Då det är många som valt Förtydligande ang TL & TS utbildning/auktorisation