Missa inte

Överföringen av doftprov genomförda före 1/1-17 börjar bli klar.

Om du saknar ditt resultat vill vi att du sänder in en kopia på ditt doftprovintyg till karin.pennerborn@snwk.se.

Kontrollera på SKK hunddata ,fliken under tävling, innan du sänder in kopian. Hunddata

Om du vet att din hund genomfört doftprov med två förare skall det stå med två gånger, datumet för gamla doftprov är 170101.

Senast den 7/12 måste vi ha ditt intyg för att hinna slutföra alla gamla registreringar till den 31/12 som är det datum då överföring av gamla doftprov upphör.
Kraven för överföring av doftprov gjort före 1/1-17 är detsamma som tidigare, dvs :

  • Du var medlem i SNWK vid doftprovstillfället.
  • Hunden var registrerad eller hade tävlingslicens innan du gjorde provet.
  • Provet skedde i samarrangemang med SNWK