Missa inte

Inbjudan till medlems- och informationsmöte för medlemmar i Svenska Nose Work Klubben!

Styrelsen för Svenska Nose Work Klubben har härmed nöjet att bjuda in till medlemsmöte för klubbens medlemmar.

Vi kommer bland annat att informera om klubbens utveckling, hur det första halvåret med officiella tävlingar har fungerat.

Vi kommer även att ta upp och informera om den planerade utbildningen för särskilt utsedda SBK domare till domare i Nose Work. Styrelsens beslut, frågor från våra revisorer och deras utlåtande.

Under mötet blir det möjligt att ställa frågor.

Tid och plats*:
Stockholm 21/8 kl. 18.30 hos Studiefrämjandet Adress: Norrtullsgatan 12N

Göteborg 22/8 kl. 18.30 hos Västra Kennelklubben Adress: Bror Nilssons gata 4

Sundsvall 23/8 kl. 18.30 i Klass Arena

Välkomna
*med reservation för ändring avseende lokal