Missa inte

Underlag för kommande instruktörsträffar

Tillsammans kan vi allt!

Syftet med instruktörsträffarna är att stärka oss som instruktörer och därigenom föra sporten Nose Work framåt. Här finns möjlighet att utöka sitt kontaktnät, att dela tips och erfarenheter med varandra, bolla frågor och funderingar m.m. Vi tar också upp sådant som är specifikt för SNWK som t.ex. tolkningar av regler och värdegrundsdokument.

Utskick-ang-instruktorstraff-2017 (PDF)