Missa inte

Flera domare

Då tillgången på domare är begränsad och i vissa fall medfört att tävlingar inte kunnat arrangeras beslutade styrelsen vid senaste styrelsemötet att starta en extra domarutbildning riktad till domare inom SBK med stor erfarenhet och intresse av sökarbete (nosework). Inbjudan har skickats till de olika SBK distrikten men vid uttagningen kommer stor hänsyn tas till geografisk placering, intresse för SNWK och Nose Work. På det här sättet hoppas jag kunna sprida intresset ytterligare för Nose Work och därtill dessutom få flera att engagera sig i att anordna tävlingstillfällen.
Det senare ett stort önskemål från, inte minst, våra egna medlemmar utan även från medlemmar inom andra SKK klubbar. Jag tror dessutom att domare från SBK med sin erfarenhet av både provledarrollen och rutin för bedömning kan bidra till ytterligare utveckling av sporten

Glad midsommar
Bo Edoff
Ordförande