Missa inte

Överföring av Doftprov

Doftprovs överföringen tar längre tid än vad SKK och vi bedömt, då ingen sådan här överföring av resultat tidigare skett var det svårt att avgöra tidsåtgången. Nu är vår gemensamma bedömning att de gamla resultaten ska vara registrerade senast 25/2.

Det här påverkar på intet vis ert ev deltagande i officiell tävling då doftprovsintyget ni har sen tidigare är giltigt och skall medföras på tävling.

Om du vet att ditt doftprovsintyg inte är giltigt, tex på grund av att du inte var medlem eller att hundens tävlingslicens inte var registrerad vid provtillfället  bör du snarast göra om ert doftprov då dessa tidigare prov aldrig kommer att registreras hos SKK och intyget således är ogiltigt.
För att göra nytt giltigt prov räcker fr o m 1/1-17 att du är medlem i en SKK-ansluten klubb.

Kommittén för Doftprov
SNWK